Випромінювання станцій мобільного зв’язку залишається на рівні 10 мкВт/см2, що прискорить прихід 4G в Україну

26-12-2017

15 грудня Міністерство юстиції зареєструвало наказ МОЗ, що вносить зміни до Санітарних норм, розроблений спільно з BRDO і “Телас”. Дозволене електромагнітне випромінювання базових станцій операторів мобільного зв’язку залишається на рівні 10 мкВт/см2, що дозволить операторам значно зменшити час розгортання мереж 4G зв’язку в Україні у 2018 році.

Зміни до Санітарних норм враховують “побажання” Громадської організації “Інститут громадського здоров’я”, викладені в їх судовому позові.

Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров’я з великими зусиллями затвердило наказ “Про затвердження Змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань”, розроблений за підтримки експертів BRDO та Української асоціації операторів зв’язку “Телас”. Цим наказом було в 4 рази (до 10 мкВт/см2) збільшено допустимий рівень електромагнітного випромінювання базових станцій операторів мобільного зв’язку та вилучено з Санітарних норм поняття “санітарний паспорт”.

Втім ГО “Інститут громадського здоров’я” подало до суду, 7 грудня 2017 року, Київський адміністративний апеляційний суд задовольнив клопотання ГО і зупинив до завершення розгляду справи по суті дію наказу МОЗ. Після чого МОЗ спільно з BRDO і “Телас” підготувало новий наказ, де враховані зміни до Санітарних норм з “побажаннями” ГО, викладеними в позові. Проект нового наказу МОЗ отримав узгодження всіх зацікавлених органів і тепер пройшов процедуру реєстрації в Мін’юст.

BRDO також вважає, що мобільні оператори не зобов’язані отримувати санітарні паспорти для радіотехнічних об’єктів, адже в “Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” затвердженому законом України, вони відсутні. Самі оператори неухильно дотримуються норм випромінювання, зазначених в Санітарних нормах, та досі, в разі необхідності: наприклад у разі скарг від населення, отримують санітарні паспорти за власною ініціативою.

Партнери