Рейтинг “Регіональний Doing Business”

З 15 травня по 7 червня 2017 року Офіс ефективного регулювання проводить комплексний аналіз ведення бізнесу у всіх областях України. Ціллю аналізу стане діловий клімат у 24-ьох областях України та місті Києві з урахуванням регіональної специфіки. Дане дослідження проводиться на основі методології Світового банку по чотирьом напрямкам: одержання дозволів на будівництво, оформлення земельної ділянки під об’єктом нерухомості, сплата податків, приєднання до електромережі та створення підприємства.

У векторі «ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛІВ НА БУДІВНИЦТВО» ми оцінюємо як швидко та наскільки дешево можна пройти необхідні для будівництва стандартного складу дозвільні процедури у кожному обласному центрі України.

По напрямку «ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПІД ОБ’ЄКТОМ НЕРУХОМОСТІ» ми оцінюємо як швидко та наскільки дешево можна пройти необхідні процедури для оформлення права власності чи права користування земельною ділянкою під існуючим об’єктом нерухомості комерційного або промислового призначення.

Ряд питань по «ПРИЄДНАННЮ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» покликані перевірити як швидко та наскільки дешево можна пройти необхідні для будівництва стандартного складу дозвільні процедури у кожному обласному центрі України.

У компоненті «СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА» ми оцінюємо як швидко та наскільки дешево можна створити підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю у кожному обласному центрі України.

Кожен з напрямків має три вектори вимірюваних напрямків – кількість контактів з представниками дозвільних структур та влади; кількість календарних днів, що витрачаються на отримання тих чи інших

Важливим напрямком аналізу є дослідження різних ПОДАТКІВ на ті чи інші групи для підприємців.

По результатам даного аналізу буде сформовано рейтинг всіх областей України по вище зазначеним напрямкам.

Партнери

  • logo_eu4b
  • logo_forbiz
  • partner3
  • partner4
  • logobg-1240x
  • partner5
  • partner1