Ринок вантажних річкових перевезень має потенціал до трикратного зростання до 2020 р.

12-09-2017

Україна має 4 тис. км потенційно суднохідних водних шляхів, але використовує свої можливості вантажних річкових перевезень менше ніж на 10%. Частка перевезень внутрішніми водними шляхами (ВВШ) в країні складає менше 1% від загального обсягу транспортних перевезень, тоді як у країнах ЕС середній показник становить 7%. За оцінкою Офісу ефективного регулювання BRDO, розвиток найдешевшого та найекологічнішого виду вантажного транспорту в Україні обмежений відсутністю ефективного регулювання галузі.

Шляхи вирішення проблематики ринку представники влади, бізнесу, громадськості та експертних кіл напрацьовували 12 вересня під час Круглого столу «Розвиток ринку вантажних річкових перевезень в Україні» в рамках Публічного діалогу #PROДіалог.

BRDO провів системний перегляд якості регулювання ринку на предмет доцільності, корупційних ризиків, сприятливості для бізнесу, результати якого виявили, що майже половина з 45 нормативних актів на ринку є незаконними (16 актів) або неактуальними (5 актів). «Для 10 з 14 інструментів регулювання на річці неможливо визначити досягнення цілей, механізми визначення ефективності просто відсутні. Як наслідок – річкова інфраструктура руйнується, інвестиційна привабливість галузі падає, економіка країни втрачає величезний потенціал», – відзначив керівник сектору «Транспорт» BRDO Тарас Слободянюк, презентуючи результати дослідження.

21733646_1552679101442441_1404073842_o

Основними стримуючими факторами для потенційних операторів ринку та зростання ринку є висока вартість підвезення до річки та перевалки, неконкурентна ціна перевезень ВВШ порівняно із залізницею, високі капітальні витрати на придбання або будівництво флоту, мала потенційна кількість рейсів та низька швидкість «обертання» суден через відсутність гарантованих глибин, високий ризик аварій на шлюзах.

При цьому, розвиток внутрішніх водних шляхів та переорієнтація на них частини вантажних перевезень допомогли б розвантажити автошляхи, економити кошти на ремонті доріг, компенсувати недостатність рухомого складу залізниці та дали б потужний стимул для розвитку аграрної, металургійної галузей, що є основними драйверами ринку. Наразі ринок вантажних річкових перевезень складає 6,5 млн тон/рік і має потенціал до трикратного зростання до 2020 року.

На цьому також наголосив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян: «Відсутність базового закону для річкового транспорту і логістичної стратегії призвели до того, що в Україні здійснюється в 13 разів менше перевезень водними шляхами, ніж в європейських країнах. Завдяки прийняттю закону маємо реальну можливість до трикратного збільшення кількості перевезень, залучення інвесторів та виходу на європейські водні шляхи».

21742150_1552679088109109_651994834_o

Системно реформувати ринок вантажних річкових перевезень з метою підвищення його ефективності, забезпечення достатнього фінансування, знищення невиправданих бар’єрів та витрат для бізнесу та створення конкурентоспроможного ринку має базовий Закон «Про внутрішній водний транспорт». Учасники ринку мають спільно знайти вирішення низки принципових моментів:

–             з яких джерел фінансувати річкову інфраструктуру;

–             хто і як буде її адмініструвати;

–             як стимулювати конкуренцію в річкових перевезеннях тощо.

Окремим аспектом є приведення регулювання ринку вантажних перевезень ВВШ до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, якою передбачено імплементацію Україною 6 директив у сфері ВВТ. Зокрема, Директива 2008/68/ЄС “Про внутрішні перевезення небезпечних вантажів” в частині виконання має бути завершена до 01.09.2018 р., що потребуватиме внесення змін до Закону України “Про перевезення небезпечних вантажів”.

«Гармонізація українського законодавства з європейськими нормами відповідно до норм Угоди про Асоціацію з ЄС дасть стимул до розкриття потенціалу річкових перевезень в Україні, залучить інвестиції у економіку та інтегрує українські водні шляхи до міжнародних транспортних коридорів», – переконаний Керівник Програм співробітництва ЄС Беренд де Гроот.

Участь у заході взяли міжнародні експерти, представники бізнесу, експертних кіл і громадськості. Результати обговорення ляжуть в основу формування конкретних законодавчих ініціатив на ринку.

Партнери