Аналітика
18.03.2020

Огляд початкових механізмів економічного, національного і багатостороннього реагування на covid-19

Пандемія COVID-19 стала великим шоком для світової та європейської економіки. Вперше світові економіки стикаються з економічною і фінансовою кризою, яка викликана не спотворенням ринкових механізмів, а прямим наслідком уповільнення економічного зростання, пов’язаного зі здоров’ям.

Як наслідок цього нового феномена, на сьогоднішній день практично відсутня міжнародна координація, на відміну від подій кризи у 2008 року, яка тісно погодила фіскальну та політичну реакцію основних економічних гравців під керівництвом Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Ця криза продемонструвала явну відсутність координуючої ролі основних гравців, і, як наслідок, спричинила повернення до безсистемних заходів національного реагування.  Економічні наслідки такої відсутності координуючих заходів є серйозними і відчуваються як через канали пропозиції, так і з боку попиту.

Очевидно, що необхідна більш цілеспрямована, узгоджена і смілива реакція влади:

 • Необхідно забезпечити національні медичні служби достатньою кількістю державних коштів.
 • Необхідно вжити або посилити цільові заходи для підтримки осіб (наприклад, самозайнятих), компаній та місцевих громад.
 • Необхідно забезпечити широке макроекономічне страхування, оскільки цілеспрямовані заходи не покриють багатьох другорядних наслідків від шоку. Щоб пом’якшити фінансові та грошові обмеження і забезпечити стимули для збереження зайнятості, ми рекомендуємо всім державам-членам ЄС погодитися вдвічі скоротити внески компаній на соціальне забезпечення протягом трьох місяців або знизити податок на заробітну плату. Такі заходи можуть скласти приблизно 2,5 відсотка ВВП і будуть фінансуватися за рахунок збільшення національного дефіциту.
 • Європейський центральний банк повинен забезпечити надлишкову ліквідність, збільшити лінії свопів, щоб забезпечити достатню доларову ліквідність, і збільшити свою програму покупки суверенних облігацій, щоб запобігти стресу на ринках суверенних облігацій.

Нижче наведено огляд сучасних реакцій найбільших світових економік на поширення вірусу. Потрібно пам’ятати, що через постійно мінливі епідеміологічні умови та економічну ситуацію, економічний інструментарій, який є у розпорядженні, постійно коригується. Можна сподіватися, що з подальшою координацією економічних стимулів ефективність інструментів епідеміологічної, економічної та соціальної політики з часом зростатиме.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ[1]

COVID-19 є серйозною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, особливо для вже багатьох постраждалих громадян країн-членів ЄС.  Як результат, Комісія ЄС взяла на себе координаційну роль з блокування та представила набір інструментів, призначених для пом’якшення соціально-економічного впливу спалаху COVID-19, орієнтованого на європейську скоординовану відповідь.

Комісія буде використовувати всі наявні в її розпорядженні інструменти для пом’якшення наслідків пандемії, приділяючи увагу трьом основним областям

–          Забезпечити необхідні поставки до систем охорони здоров’я Держав-членів ЄС шляхом збереження цілісності Єдиного Ринку та виробництва, розподілу ланцюгів вартості;

–          Підтримувати людей, щоб доходи та робочі місця не зазнавали непропорційного впливу та щоб уникнути постійних наслідків цієї кризи;

–          Підтримувати фірми та гарантувати, що ліквідність фінансового сектору ЄС зможе продовжувати підтримувати економіку;

–          Дозволити Державам-членам ЄС діяти рішуче та узгоджено, використовуючи повну гнучкість в рамках Пакту ЄС про державну допомогу, стабільність та зростання.

 1. Гнучка система державної допомоги

Основна фіскальна відповідь на коронавірус надходитиме з національних бюджетів Держав-членів ЄС. Правила державної допомоги ЄС дозволяють державам-членам вжити швидких та ефективних заходів для підтримки громадян та компаній, зокрема МСП (малі та середні підприємства), що стикаються з економічними труднощами через спалах COVID-19.

Держави-члени можуть розробити широкі заходи підтримки відповідно до діючих норм ЄС. По-перше, вони можуть прийняти рішення про прийняття таких заходів, як субсидіювання заробітної плати, припинення виплат корпоративних податків і податку на додану вартість або соціальних відрахувань. Крім того, Держави-члени можуть надавати фінансову підтримку безпосередньо споживачам, наприклад, за скасовані послуги або квитки, які не відшкодовуються зацікавленими операторами. Також, Правила державної допомоги ЄС дозволяють Державам-членам допомагати компаніям справлятися з дефіцитом ліквідності та потребами надання невідкладної допомоги. Стаття 107 (2) (б) ДФЕС (Договір про функціонування європейського союзу) дозволяє Державам-членам відшкодувати збитки, завдані безпосередньо в надзвичайних ситуаціях, включаючи заходи в таких галузях, як авіація та туризм.

Наразі, вплив спалаху COVID-19 в Італії має характер та масштаби, які дозволяють використовувати статтю 107 (3) (б) ДФЕС. Це дає можливість Комісії затвердити додаткові національні заходи підтримки для усунення серйозних порушень в економіці Держи-члена.

Оцінка Комісії для використання Статті 107 (3) (б) для інших Держав-членів буде використовувати аналогічний підхід. Комісія готує спеціальну правову базу відповідно до Статті 107 (3) (б) ДФЕС, яку слід прийняти у разі потреби.

Комісія готова працювати з усіма державами-членами, щоб забезпечити своєчасне введення можливих національних заходів підтримки щодо боротьби зі спалахом вірусу COVID-19.

 1. Гнучка система європейської фіскальної бази

Комісія запропонує Раді застосувати повну гнучкість, передбачену фіскальною базою ЄС, щоб вони змогли реалізовувати заходи, необхідні для стримування спалаху коронавірусу та пом’якшення його негативних соціально-економічних наслідків.

По-перше, Комісія вважає, що пандемія COVID-19 кваліфікується як “незвичайні події, що знаходяться поза контролем уряду”. Це дозволяє забезпечити виняткові витрати для стримування спалаху COVID-19, таких як витрати на охорону здоров’я та цільові заходи допомоги для фірм і працівників.

По-друге, Комісія рекомендує коригувати фіскальні зусилля, необхідні державам-членам у разі негативного зростання чи великих падінь активності.

Нарешті, Комісія готова запропонувати Раді активізувати положення про загальних вихід для забезпечення більш загальної підтримки фіскальної політики. Це положення, у співпраці з Радою, призупинить фіскальне коригування, рекомендоване Радою у разі економічного спаду в Єврозоні або ЄС загалом.

 1. Забезпечення солідарності на Єдиному ринку

Зрозуміло, що реагування на епідемію може бути успішним лише за допомогою загальноєвропейських скоординованих дій, що дозволяють ефективно керувати цією надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я. Тісна координація дій з боку Держав-членів є ключовим моментом в цій кризі, зокрема, для забезпечення того, щоб основні товари, необхідні для пом’якшення ризиків для здоров’я від спалаху, могли охопити всіх, хто їх потребує. Важливо розробити механізми політики для вдосконалення загальних підходів для забезпечення виробництва, зберігання, доступності та раціонального використання медичних засобів захисту та лікарських засобів в ЄС відкрито та прозоро, а не вживати односторонні заходи, які обмежать вільний рух товарів першої необхідної медичної допомоги.

Тому Комісія робить всі необхідні кроки для досягнення цієї мети, в тому числі шляхом надання Державам-членам керівних вказівок про те, як створити належні механізми контролю для забезпечення безпеки поставок, запуску прискореної процедури спільних закупівель для цих товарів і випуску рекомендації щодо засобів захисту, що не мають позначення CE.

Спалах COVID-19 чинить серйозний вплив на транспортні системи в масштабах ЄС, з огляду на тісний взаємозв’язок європейських ланцюгів поставок, що підтримується розгалуженою мережею вантажних послуг на суші, у морі та в повітрі. Комісія співпрацює з Державами-членами задля забезпечення потоку товарів першої необхідності через сухопутні кордони. Особливо постраждала міжнародна та європейська авіаційна промисловість. Як було оголошено Президентом фон дер Ляйен 10 березня, щоб допомогти пом’якшити економічні та екологічні наслідки спалаху, Комісія пропонує цільове законодавство, яке тимчасово звільняє авіакомпанії від правила «використовуй або втрачай», згідно з яким авіаперевізники повинні використовувати принаймні 80% своїх слотів у аеропортах протягом визначеного періоду для збереження їх протягом відповідного періоду наступного року.

Нарешті, Комісія підтримує зв’язок з Державами-членами, міжнародними органами і ключовими професійними асоціаціями ЄС для моніторингу впливу кризи на сектор туризму і координації заходів підтримки.

 1. Мобілізація бюджету ЄС

Для негайної допомоги важко-постраждалим МСП, у бюджеті ЄС будуть застосовані існуючі інструменти для підтримки цих компаній з ліквідністю, з доповненням заходів, що вживаються на національному рівні. У найближчі тижні, з бюджету ЄС буде переспрямовано 1 мільярд євро  як гарантія Європейському інвестиційному фонду для стимулювання банків для забезпечення ліквідності малого, середнього бізнесу та середніх підприємств. Це допоможе, принаймні, 100 000 європейським малим і середнім підприємствам і невеликим компаніям з обсягом фінансування близько 8 мільярдів євро. Ми також надамо кредитні відпустки існуючим боржникам, на яких це негативно позначається.

 1. Зменшення впливу на трудову зайнятість

Нам потрібно захищати працівників від безробіття та втрати доходів, щоб уникнути впливу постійних факторів. Комісія готова підтримати членів ЄС в цьому, просуваючи, зокрема, схеми роботи на короткий час, програми підвищення кваліфікації та перекваліфікації, які виявились ефективними в минулому.

Крім того, Комісія прискорить підготовку законодавчої пропозиції до Європейської схеми перестрахування по безробіттю, спрямованої на підтримку політики Держав-членів ЄС, яка зберігає робочі місця та навички.

Крім того, Інвестиційна ініціатива з реагування на коронавірусне захворювання сприятиме розгортанню Європейського соціального фонду – фонду, призначеного для підтримки працівників і охорони здоров’я.

Європейський фонд адаптації до глобалізації також може бути залучений для підтримки звільнених працівників та тих, хто працює за наймом, в умовах чинного та майбутнього Регламенту. В 2020 року буде доступно близько 179 мільйонів євро.

 1. Інвестиційна ініціатива з реагування на коронавірус

У рамках цієї нової ініціативи Комісія пропонує спрямувати 37 мільярдів євро в рамках політики згуртованості на боротьбу з коронавірусною кризою. З цією метою Комісія пропонує відмовитись у цьому році від свого зобов’язання вимагати від Держав-членів повернути невитрачене попереднє фінансування структурних фондів. Це становить близько 8 мільярдів євро з бюджету ЄС, який Держави-члени зможуть використати для доповнення 29 мільярдів євро структурного фінансування по всьому ЄС. Це ефективно збільшить обсяг інвестицій у 2020 році та допоможе передбачити використання ще нерозподілених 28 мільярдів євро фінансування політики згуртованості в рамках програм політики згуртованості на 2014-2020 роки. Комісія закликає Європейський Парламент та Раду негайно затвердити цю пропозицію, щоб вона могла бути прийнята протягом найближчих двох тижнів.

Крім того, Комісія пропонує розширити сферу використання Фонду солідарності ЄС, включивши до сфери охорони здоров’я кризу в галузі охорони здоров’я, з метою її мобілізації, якщо це потрібно для найбільш постраждалих Країн-членів. В 2020 року буде доступно близько 800 мільйонів євро.

 1. Комплексне реагування на кризові ситуації (IPCR)[2]

Розуміючи, що координація блоку дій з реагування є ключем до успіху, 2 березня 2020 року Рада прийняла рішення перевести механізми комплексного реагування на кризові ситуації (IPCR) з режиму обміну інформацією на режим повної активації.

Повна активізація IPCR дозволяє приділити більше уваги виявленню основних прогалин у секторах та розробці конкретних заходів ЄС по реагуванню за круглими столами президентів. Ці кризові зустрічі об’єднують представників кабінету Президента Європейської Ради, Європейської Комісії, Європейської служби зовнішніх дій (ЕСЗД), зацікавлених держав-членів ЄС та інших відповідних сторін. Учасники круглого столу готують, розробляють і оновлюють пропозиції щодо дій, які будуть обговорюватися і прийматися Радою.

Як працює механізм реагування на кризи (IPCR)

Механізм Інтегрованої політичної відповіді на кризи (IPCR) є одним із механізмів реагування на кризи в ЄС.

Президентство Ради може використовувати його для координації політичного реагування на велику і складну кризу, включаючи терористичні акти.

Коли виникає криза

Природна або техногенна катастрофа Всередині або поза ЄС

Механізм реагування на кризу, створений Радою, може бути активований

Президентсвом Ради Або коли Держава-член ЄС запускає пункт солідарності

Головування в Раді об’єднує відповідних учасників з:

Установ ЄС Постраждалі Держави-члени ЄС

Інші ключові зацікавлені сторони

Механізм реагування на кризи надає конкретні інструменти:

Ділитися інформацією Працювати разом легко Координувати відповідь на кризу

Доступні 3 робочі режими:

Моніторинг Обмін інформацією Повна активація
Обмін існуючими звітами про кризу
Контактні  пункти 24/7
Аналітичні звіти
Веб-платформа для обміну та збору інформації.
Зустріч з питань кризи з послами чи міністрами ЄС.
Пропозиції щодо дій ЄС
Рада Європейського Союзу

Генеральний секретаріат

Європейський Союз, 2018

Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголосив про нові заходи підтримки та скасував певні обмеження, накладені на банки в умовах «великого шоку» від пандемії коронавірусу, але залишив процентні ставки незмінними.

Він надаватиме позики комерційним банкам для підтримки їх кредитування для тих, хто найбільше постраждав від поширення коронавірусу, зокрема малих та середніх підприємств.

Ці позики ЄЦБ будуть дешевими. Процентні ставки встановлюються за досить заплутаною формулою, але для деяких з цих позик вона може становити мінус 0,75%.

Це не створює такої проблеми, яку мають банки із негативною ставкою депозитів.   Комерційні банки будуть отримувати позики від ЄЦБ, який хоче, щоб вони використовували гроші для розширення кредитування підприємств.

Це загальна тема у відповідях уряду та центрального банку на поточну ситуацію.

МСП особливо уразливі, якщо їхні доходи перериваються заходами по боротьбі з короновірусом. Хоча потік доходів МСП може бути порушений або поставки сировини перервані, вони все одно можуть здійснювати виплати працівникам, орендодавцям, постачальникам чи податковим органам. Таким чином, наявність короткострокового кредиту розглядається ЄЦБ як ключ до короткострокового і довгострокового виживання МСП.

ЄЦБ також розширює свою програму кількісного пом’якшення на загальну суму 120 млн. євро. Він передбачає закупівлю фінансових активів за допомогою новостворених грошей. ЄЦБ робить упор на приватну частину програми – він також купує державні облігації.

ЄЦБ стверджує, що це «підтримуватиме сприятливі умови фінансування реального сектору економіки». Що, в свою чергу, допоможе забезпечити доступність та дешевість кредитування для домогосподарств та бізнесу.

Він також може бути готовим збільшити закупівлю суверенних боргів і він не допустить «небажаного» збільшення витрат на фінансування держав.

НІМЕЧЧИНА[1]

Німеччина пообіцяла зробити все необхідне для захисту своєї економіки, і Європейська Комісія готова надати зелене світло для широкомасштабного фіскального стимулу для європейських країн. Так як політичні діячі, прагнуть заспокоїти ринки рішучою реакцією на коронавірус.

KfW, німецький державний банк, може позичити компаніям 550 мільярдів євро (610 мільярдів доларів), щоб пережити пандемію та захистити своїх працівників від її впливу. Німеччина також готова взяти на себе додаткову заборгованість і розгляне повномасштабний фіскальний стимул, якщо ситуація погіршиться.

У рамках зусиль, спрямованих на зменшення впливу вірусу, нижня палата парламенту Німеччини раніше у п’ятницю затвердила розширені повноваження уряду щодо надання фінансової підтримки компаніям, вимушеним припинити роботу та направити співробітників додому.

Закон, який дозволив би постраждалим фірмам отримати легший доступ до засобів для оплати праці звільнених співробітників, було швидко відстежено в рамках законодавчого процесу. Він оживив заходи, які допомогли Німеччині уникнути масових звільнень під час фінансової кризи 2008 року. Пропозиція також буде включати в себе дозвіл компаніям відкласти податкові платежі на мільярди євро

ІТАЛІЯ[2]

Уряд прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте готовий витратити цілих 25 мільярдів євро на стимулюючі заходи для захисту італійської економіки від спалаху коронавірусу.

Перший пакет – вартістю близько 12 мільярдів євро. Решта буде резервом для оплати будь-яких подальших заходів. Уряд попросить парламент збільшити цільові показники дефіциту країни на 20 мільярдів євро.

Заходи включатимуть:

 • Збільшення витрат на сектор охорони здоров’я.
 • Заходи для покриття непередбачуваних надлишків, пов’язаних з коронавірусом.
 • Платежі для компенсації витрат по догляду за дитиною.
 • Відстрочка деяких податкових термінів, включаючи податок на додану вартість.
 • Призупинення іпотечних платежів для деяких працівників, у тому числі автономних.
 • Додаткове фінансування для сектору авіаперевезень після обвалу туризму.
 • Державні гарантії банківського фінансування та позики фірмам для підвищення ліквідності в умовах надзвичайних ситуацій.

Заходи також містять пакет кредитних гарантій для уникнення кредитної кризи. Державний гарантійний фонд для малих та середніх підприємств буде збільшений на 1 мільярд євро, а державному кредитору Cassa Depositi e Prestiti буде дозволено гарантувати принаймні 10 мільярдів євро позик за рахунок Казначейського фонду на 500 мільйонів євро

Крім того, уряд вже планує План відновлення, оскільки нового Пакету стимулів буде недостатньо для підтримки економіки, так як збитки від вірусу для італійських компаній будуть «серйозними і масштабними».

17 березня 2020 року Рада міністрів за пропозицією президента Джузеппе Конте, міністра економіки та фінансів Роберто Гуальтьєрі, міністра економічного розвитку Стефано Патуанеллі, міністра праці та соціальної політики Нунції Каталфо та міністра здоров’я Роберто Сперанца, затвердила указ-закон, який запроваджує заходи щодо посилення національної служби охорони здоров’я та економічної підтримки сімей, працівників та підприємств, пов’язаних з епідеміологічною надзвичайною ситуацією з Covid-19, так званого Декрету-закону «Вилікувати Італію».[3]

ФРАНЦІЯ[4]

Французьке міністерство економіки в неділю нарахувало кілька десятків мільярдів євро в якості вартості державної допомоги економічним суб’єктам, які постраждали від епідемії, після оголошення про закриття всіх шкіл і університетів, більшості магазинів і культурних місць і скорочення громадського транспорту.

Компанії закликають дозволити своїм працівникам працювати віддалено по максимуму, але великі групи оголосили про зниження своєї активності.

Держава зобов’язується взяти на себе відповідальність за виплату компенсації працівникам, вимушеним залишатися частково безробітними, щоб вони залишалися вдома. І всі компанії можуть без обґрунтування відкласти сплату податків і внесків, що підлягають сплаті в березні. Застосування реформи страхування від безробіття, спочатку запланованої на 1 квітня, перенесено на 1 вересня.

До додаткових негайних заходів підтримки бізнесу належать:

 • Подовження термінів сплати соціальних та інших податків
 • У найбільш складних ситуаціях прямі податкові пільги можуть бути затверджені в кожному конкретному випадку;
 • Підтримка з боку держави та Банку де Франс (кредитного посередництва) для проведення переговорів зі своїм банком про перепланування банківських кредитів;
 • Мобілізація Bpifrance для гарантії банківських грошових ліній, які можуть знадобитися компаніям через епідемію;
 • Можливість збереження зайнятості в компаніях через спрощену та посилену систему часткового безробіття;
 • Підтримка комерційного арбітражу з боку бізнес-посередника у випадку конфлікту із замовниками чи постачальниками;
 • Державне та місцеве визнання коронавірусу як випадку «форс-мажору» для державних закупівель. Як наслідок, штрафні санкції не будуть застосовуватись для всіх державних та місцевих договорів.

ОБ’ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО[5]

Банк Англії (BoE) оголосив 11 березня про зниження своєї ключової ставки на пів-пункт, послаблення банківських умов, накладених на банки, та започаткування нового пристрою фінансування малих компаній.

Міністр фінансів Ріші Сунак доповнив цю грошову складову, оголосивши про план економічного відновлення в розмірі 30 мільярдів фунтів (33,5 мільярда євро) під час презентації першого британського бюджету після Брексіту.

Заходи для пом’якшення наслідків спалаху коронавірусу включають в себе:

 • Передбачена законом оплата через хворобу для «всіх тих, кому рекомендується самоізолюватись», навіть якщо у них немає симптомів
 • Бізнес-тарифи для магазинів, кінотеатрів, ресторанів та музичних залів в Англії з оціночною вартістю нижче £51 000, призупинені на рік
 • 500 мільйонів фунтів стерлінгів з «Фонду допомоги нужденним» буде виділено місцевим властям в Англії, щоб допомогти постраждалим людям в їх районах.
 • «Тимчасова схема кредитування постраждалого бізнесу через коронавірус” для банків, які пропонують кредити на суму до 1,2 млн фунтів для підтримки малого та середнього бізнесу
 • Уряд буде покривати витрати для підприємств з чисельністю персоналу менше 250 чоловік на виплату лікарняних тим, хто не працює через коронавірус.
 • Планується прискорити і спростити отримання пільг для тих, хто укладає контракт з нульовим робочим днем.
 • Претенденти на отримання допомоги, яким рекомендовано залишатися вдома, не повинні будуть відвідувати центри зайнятості.

ШВЕЦІЯ[6]

Уряд Швеції представив 11 березня колективний бюджет, оцінений у три мільярди крон (280 мільйонів євро). Уряд вже надав місцевим громадам додаткові п’ять мільярдів крон, а міністр фінансів Магдалена Андерссон заявила в середу, що може додатково активізувати свої фінансові зусилля, якщо це буде необхідно.

НОРВЕГІЯ[7]

Норвезький центральний банк незаплановано знизив свою основну процентну ставку з 1,5% до 1,0% в п’ятницю, намагаючись зменшити економічний вплив від нової епідемії коронавірусу.

Наступне рішення по ставці норвезького центрального банку було заплановане на 19 березня.

Банк Норвегії також вирішив знизити надбавки до капіталу, що стягуються з банків за їх кредитну діяльність, з 2,5% до 1,0%.

Уряд також встановив 3 етапи реагування на кризу.  Етап 1 вже було введено, він включає:

 • Пріоритетність негайних заходів для уникнення зайвих звільнень та банкрутств у життєздатних компаніях, які стикаються з різким падінням доходів. З цією метою уряд сьогодні оголосив про наступні заходи:
 • Заходи в системі охорони здоров’я для подолання гострої кризи. Сюди входить забезпечення необхідного обладнання та персоналу.
 • Скорочення кількості днів, по яким роботодавці зобов’язані виплачувати зарплату працівникам при тимчасових звільненнях, з 15 до 2 днів. Це буде тимчасовим заходом для підвищення ліквідності компаній та допоможе уникнути масових звільнень.
 • Видалення трьох днів очікування між періодом, коли роботодавці повинні виплачувати заробітну плату працівникам у тимчасових звільненнях, і періодом, коли працівники мають право на щоденну допомогу по безробіттю. Це зменшить втрати доходів працівників.
 • Зміна правила корпоративного оподаткування, щоб компанії, які зазнають збитків, могли перерозподілити свої збитки в рахунок оподатковуваного залишку за попередні роки.
 • Зміна податкових норм, щоб власники компаній, що зазнають збитків, могли відкласти виплати податку на майно. Це зменшить потребу фірм у виплаті дивідендів власникам для покриття податку на майно.
 • Призупинення податку на авіапасажирів для рейсів в період з 1 січня 2020 року до 31 жовтня 2020 року.
 • Призупинення сплати авіаційних зборів до 31 червня 2020 року.
 • Посилення підтримки для підвищення кваліфікації та внутрішнього навчання компаній, які постраждали від спалаху вірусу, за рахунок збільшення грантів для округів.
 • Збільшення асигнування для муніципалітетів, які матимуть великі надмірні витрати через спалах вірусу.
 • Забезпечення факту, що пенсійні права медичних працівників, які повертаються на службу в зв’язку зі спалахом коронавірусу, не будуть порушені.

 

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ[8]

Федеральний резерв оголосив у неділю про подальше несподіване зниження процентних ставок на 100 базисних пунктів, відновлення покупок цінних паперів на ринках на суму 700 мільярдів доларів (625 мільярдів євро) і скоординованих дій з п’ятьма іншими великими центральними банками з метою забезпечити доларову ліквідність на ринках.

Федеральний резерв також закликав комерційні банки використати сотні мільярдів доларів власного капіталу та грошові кошти, накопичені після фінансової кризи для збільшення кредитування бізнесу та домогосподарств.

Адміністрація також скеровувала Міністерство фінансів, щоб дозволити відстрочку сплати податків без відсотків або пені для певних людей та підприємств, які постраждали від коронавірусної кризи.  Цей запит може надати економіці понад 200 мільярдів доларів США.

Федеральна адміністрація малого бізнесу також була спрямована на забезпечення всього необхідного капіталу та ліквідності для постраждалих компаній. Адміністрація також ухвалила 8,3 млрд. доларів США (7,3 млрд. дол. США) на випадок надзвичайних ситуацій, щоб допомогти федеральним та місцевим органам влади у боротьбі з вірусом і, зокрема, розробити вакцину.

Крім того, президент Трамп був змушений видати Декларацію національної безпеки, яка є виключною президентською владою, дозволяючи Федеральному агентству з питань надзвичайних ситуацій надавати допомогу державним та місцевим органам влади та координувати відповіді країни на кризу.

Палата представників США також в переважній більшості прийняла закон про надання економічної допомоги американцям, які постраждали від коронавірусу, після того, як президент Дональд Трамп заявив, що підтримає законопроект.

Закон про реагування на коронавірусне захворювання в сім’ях було прийнято після дводенних цілодобових переговорів між демократичними лідерами і міністром фінансів Стівом Мнучіном.

За даними Комітету з питань асигнувань Палати представників, законодавством:

 • Передбачаються приватні плани медичного страхування для безкоштовного тестування на коронавірус та виділення 1 мільярду доларів на тести для громадян Сполучених Штатів, які не мають медичної страховки
 • Забезпечується надання роботодавцями, які мають у штаті менш, ніж 500 робітників, а також державними роботодавцями двох тижнів оплачуваної відпустки через хворобу. Це положення діє до кінця року
 • Передбачається надання з боку таких роботодавців до 3-х місяців оплачуваної відпустки за сімейними та медичними обставинами людям, які вимушені перебувати на карантині через вірус або піклуватися про дітей або членів сім’ї через спалах захворювання
 • Пропонуються податкові пільги для роботодавців, які забезпечують виплати у зв’язку з такою відпусткою
 • Закладається 1 мільярд доларів на надзвичайні державні субсидії на надання страхової допомоги по безробіттю. Це також включає 500 мільйонів доларів на державні трудові та матеріально-технічні витрати, а також 500 мільйонів доларів, зарезервовані для держав, у яких спостерігається рівень безробіття у 10%
 • Закладається 500 мільйонів доларів на продовольчу допомогу вагітним жінкам та матерям з малими дітьми, що мають низький рівень доходу, 400 мільйонів доларів на місцеві благодійні продовольчі фонди, а також 250 мільйонів доларів на програму продовольчої допомоги для людей похилого віку
 • Призупиняються робочі вимоги Програми пільгового продовольчого забезпечення на період кризи.

КАНАДА[9]

Банк Канади знизив ключову ставку з 1,75% до 1,25%. Останнього разу Центральний Банк Канади здійснював зниження ставки на 50 базових пунктів під час фінансової кризи у 2009 році.

Відповідно до плану, підприємства, що зазнають спаду через вірус, матимуть право на підтримку у виплаті доходів працівникам протягом 76 тижнів. Зазвичай, Канадська програма поділу трудових обов’язків забезпечує компенсацію роботодавцям, що зазнали труднощів, на період до половини цього проміжку часу. Програма дозволяє компаніям утримувати працівників та оплачувати їх працю навіть у випадку скорочення робочих годин.

План також відміняє обов’язковий однотижневий період очікування за заявами на виплати по безробіттю, дозволяючи особам, які перебувають на карантині або які знаходяться на самоізоляції, отримувати виплату протягом першого тижня з подання заяви. Федеральний уряд зазначив, що наразі розробляються додаткові заходи для підтримки канадців, які можуть не мати права на страхову допомогу у випадку хвороби.

Провінції та території отримають 500 мільйонів доларів на найважливіші потреби системи охорони здоров’я, такі як доступ до тестування на хворобу та посилений моніторинг. На федеральні заходи з охорони здоров’я, включаючи посилений нагляд та надання тестів та підтримки спільнотам Корінних жителів Канади і Інуїтів, також виділяється 100 мільйонів доларів на додаток до 50 мільйонів доларів, що вже були використані.

На проведення досліджень коронавірусу у Канаді було виділено 275 мільйонів доларів у якості додаткової інвестиції, що в 10 разів перевищує розмір попередньої суми у 27 мільйонів доларів, яка була спрямована Федеральним Урядом на дослідницькі заходи.

Крім фінансування, що було оголошено у середу, Федеральний Уряд заявив, що «буде діяти швидко» з метою стимулювання економіки Канади за допомогою федеральних кредитних організацій, таких як Канадський Банк з Розвитку Бізнесу та Корпорація з Розвитку Експорту Канади. За даними Уряду, завдяки партнерству між федеральними фінансовими коронними корпораціями та фінансовими установами приватного сектора 10,000 компаній отримали додаткову кредитну підтримку у розмірі 11 мільярдів доларів під час фінансової кризи 2008-2009 років.

ЯПОНІЯ[10]

Банк Японії оголосив у понеділок про подвоєння обсягів викупу біржових індексних фондів (EFT) – до 12 трлн ієн (100 млрд євро). Також оголошено про збільшення обсягів покупки активів інвестиційних трастів (J-REIT) до 180 млрд ієн на рік та забезпечення обсягу фінансових коштів на суму 2,000 млрд. з метою додаткових закупівель казначейських цінних паперів та корпоративних облігацій.

Минулого тижня уряд Японії оприлюднив другий набір бюджетних заходів, що передбачають виділення 3,8 мільярда євро, які будуть спрямовані на підтримку малого та середнього бізнесу.

КИТАЙ[11]

Китаю ще не впровадив масивні податкові стимули, як це було в 2008 році під час світової фінансової кризи або ще раз в 2015 році для боротьби з уповільненням зростання. Проте, уряд Китаю попросив банки розширити умови кредитування бізнесу та комерційних орендодавців, щоб зменшити оренду
Народний банк Китаю (PCB) оголосив 13 березня про подальше скорочення резервних вимог, накладених на деякі банки в країні, щоб вивільнити 550 млрд юанів (70,3 млрд євро) ліквідності для підтримки ослабленої економіки через коронавірусну епідемією.
За цим результатом було знижено однорічні та п’ятирічні провідні ставки (ставка, за якою банки надають кредити найбільш кредитоспроможним корпораціям) на 0,10% та 0,05% відповідно.
13 березня Народний банк Китаю (PBOC) знизив вимоги до банківських резервів, надавши близько 79 млрд. дол.
5 березня Пекін також виділив 110,48 мільярда юанів (14,3 мільярда євро) для фінансування боротьби з епідемією.
Відповідно, уряд також запровадив заходи фіскальної підтримки, включаючи більше фінансування для боротьби з вірусами, відмови від сплати податків, скорочення зборів за соціальне страхування та субсидій для фірм.
Так само влада посилила свою фінансову підтримку регіонам, які постраждали від коронавірусу, та закликала банки послабити свої кредитні умови для підприємств, що зазнали економічних наслідків епідемії.
Незалежно від зусиль центрального уряду, приблизно 5 мільйонів людей у Китаї втратили роботу на тлі спалаху нового коронавірусу за перші два місяці цього року, згідно з даними, опублікованими 16.03.
За даними Національного бюро статистики, офіційний рівень безробіття в Китаї в лютому виріс до 6,2%, досягнувши самого високого рівня за всю історію спостережень. Це порівняно з 5,3% у січні та 5,2% у грудні.

ІНДІЯ[12]

Як повідомили представники уряду агентству Reuters, Резервний Банк Індії (РБІ) планує ввести нову ліквідність у фінансову систему за допомогою нової програми довгострокового кредитування.

За словами чиновника, РБІ може інвестувати до 1,000 мільярду рупій (12 мільярдів євро) у цю ініціативу, яка, як очікується, буде запущена на початку квітня.

ПІВДЕННА КОРЕЯ[13]

Уряд Південної Кореї оголосив план бюджету, що включає виділення 11,7 трильйона вон (8,63 млрд. євро), зокрема, на підтримку системи охорони здоров’я та дітей. Цього року для фінансування цього плану також буде виділено 10,3 трлн вон державних облігацій.

Сеул також встановив більш жорсткі правила щодо продажу акцій без покриття на фінансових ринках на три місяці.

АВСТРАЛІЯ[14]

Уряд Австралії оголосив про економічні заходи з виділення біля 17,6 мільярдів австралійських доларів для захисту економіки шляхом підтримки довіри, забезпечення інвестицій та збереження робочих місць. Додаткові доходи домогосподарств та підтримка бізнесу дозволять зміцнити економіку.

Економічні заходи Уряду спрямовані на чотири ключові сфери:

 1. Надання підтримки для бізнес-інвестицій
 • Поліпшення умов миттєвого списання активів

Підняття ліміту до 150 000 доларів США (з 30 000 доларів США) та розширення доступу до підприємств із сукупним річним оборотом менш, ніж 500 мільйонів доларів США (до 50 мільйонів доларів США) до 30 червня 2020 року. Ліміт застосовується з розрахунку за актив, тому відповідні підприємства можуть негайно списати пакет активів.

 • Підтримка бізнес-інвестицій

Надання підприємствам 15-місячної інвестиційної пільги для підтримки бізнесу за допомогою прискорення відрахування суми амортизації при оподаткуванні. Основні особливості інвестиційного стимулу включають:

Відрахування в розмірі 50 відсотків вартості активу з наявною амортизацією, що застосовується до залишку вартості активу.

Доступна для підприємств із сукупним оборотом нижче 500 мільйонів доларів США, що купують певні нові амортизовані активи.

 • Підтримка учнів та стажистів

Надання допомоги підприємствам в утриманні учнів та стажистів завдяки дотації до заробітної плати у розмірі 50 відсотків зарплати учнів чи стажистів протягом дев’яти місяців. Максимальна дотація у розмірі 21 000 доларів США буде доступна для підприємств, в яких працює менше 20 штатних працівників, але які утримають учнів та стажистів, або дотація буде переадресована новому роботодавцю, якщо мале підприємство буде не в змозі утримувати учнів. Така підтримка буде надана 70 000 малих підприємств, у яких працює близько 117 000 учнів.

 1. Підтримка грошових потоків для роботодавців

Допомога малому та середньому бізнесу з сукупним річним оборотом менше $50 млн з метою покриття витрат на виплату окладів і заробітної плати працівникам, що дорівнює 50 відсоткам розподільчого фінансування (PAYG), що утримується для підприємств, з яких стягується податок, у розмірі мінімум $2000 і максимум $25 000 протягом шести місяців. Підприємства, які виплачують оклади та заробітну плату, але не зобов’язані утримувати податок, також отримають мінімальну допомогу у розмірі $2000. Ця виплата не підлягатиме обкладенню податком та буде допомогою для близько 690 000 підприємств, в яких працюють 7,8 мільйона людей.

 1. Виплати стимулювання домогосподарствам для підтримки їх росту

Уряд Австралії надасть фінансову допомогу близько 6,5 мільйонам малозабезпечених австралійців в рамках заходів проти коронавірусу.

Приблизно 6,5 мільйонів малозабезпечених австралійців, у тому числі пенсіонери, одержувачі соціальної допомоги та ветерани, а також відповідні власники пільгових карток, отримають разові виплати в розмірі $750. Це допоможе їм в такі непрості часи та підтримає економічну діяльність.

Разова виплата буде здійснюватися з 31 березня 2020 року.

 1. Допомога для регіонів, що постраждали найбільше

Уряд виділив кошти в розмірі 1 мільярду доларів на підтримку регіонів та громад, на які непропорційно вплинули економічні наслідки коронавірусу, включаючи ті, які в значній мірі залежать від таких галузей, як туризм, сільське господарство й освіта.

1 мільярд доларів якомога швидше буде розподілений за допомогою існуючих або новостворених механізмів.

Австралійська податкова служба (АПС) також надаватиме адміністративну допомогу щодо певних податкових зобов’язань (подібно до допомоги, що надавалася після пожеж) платникам податків, які постраждали від спалаху коронавірусу, на індивідуальній основі.

АПС розгляне шляхи посилення своєї присутності у регіонах, що зазнали значних наслідків, для того, щоб людям було простіше звертатися за допомогою.

НОВА ЗЕЛАНДІЯ[15]

У понеділок Центральний банк Нової Зеландії знизив ключову процентну ставку на 75 базових пунктів до 0,25%.

БАГАТОСТОРОННІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

15 березня 2020 року Центральні банки Канади, Великобританії, Японії, США, Швейцарії та Європейський центральний банк домовились про зниження вартості угод по лінії обміну ліквідності в доларах США. Це тип валютного свопу, за допомогою якого центральні банки забезпечують доступність доларів для людей та підприємств, які хочуть брати кредити в доларах, в протилежність національній валюті. Зниження вартості таких свопів допоможе полегшити та здешевити надання позики у доларах за межами США.[16]

4 березня Міжнародний Валютний Фонд надав доступ до кредитів в розмірі 50 млрд доларів США для боротьби з коронавірусом, включаючи 10 мільярдів доларів за нульовою процентною ставкою для найбідніших країн-членів МВФ. 16 березня МВФ заявив, що «готовий мобілізувати свій кредитний потенціал в 1 трильйон доларів для допомоги своїм країнам-членам». У цій же заяві МВФ повідомив, що має зараз діючих кредитних ліній на суму 200 млрд доларів, частина з яких може бути використана протягом цієї кризи, а також, що вони «отримали запити ще від близько 20 держав і будемо стежити за ними в найближчі дні». Також було зазначено, що МВФ має на меті збільшити свій фонд допомоги у виплаті забогованності з поточних 400 мільйонів доларів до 1 мільярда доларів[17]

3 березня Світовий банк оголосив про початковий пакет позик у розмірі до 12 мільярдів доларів в якості допомоги країнам в справі подолання наслідків коронавірусу. 8 мільярдів доларів фінансування – це нові позики, а решту 4 мільярди доларів буде перенаправлено з діючих кредитних ліній.[18]

ДОДАТОК 1

ДЕКРЕТ-ЗАКОН, РАДА МІНІСТРІВ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 23.03.2020 (НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД)

30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила епідемію коронавірусу (COVID-19) у Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення. 31 січня з метою здійснення запобіжних заходів після декларації ВООЗ Рада Міністрів ухвалила надзвичайний стан строком на шість місяців для винесення необхідних рішень щодо цивільного захисту та виділення необхідних коштів.

Для того, щоб розібратися з епідеміологічною ситуацією та негативними економічними наслідками, перший міністерський указ від 24 лютого дозволив Міністерству економіки та фінансів вживати заходів щодо зобов’язань платників податків, проживаючих у районах, на які поширюється Указ Голови Ради Міністрів від 23 лютого. Надзвичайна ситуація в області охорони здоров’я та наступні необхідні стримуючі заходи, прийняті Урядом для запобігання розповсюдженню вірусу, спричинили важливі обмеження для жителів цих районів. Міністерський декрет забезпечував початкову підтримку: сплату податків, утримання податків та податкових зобов’язань для платників податків та підприємств, які проживають або працюють у одинадцяти муніципалітетах, що постраждали від запобіжних заходів у зв’язку з коронавірусом. Призупинення стосується також платіжних карток, виданих податковими агентами та отриманих у результаті розслідувань виконавчої влади.

Згодом Уряд приймає інші невідкладні заходи: 28 лютого Рада Міністрів прийняла декрет-закон для полегшення конкретних наслідків кризи як для підприємств, що були звільнені від тягаря сплати податків, відрахувань на соціальні потреби, страхових внесків та можливої заробітної плати (через припинення або скорочення виробництва у порядку виключення), так і для домогосподарств завдяки тимчасовому припиненню сплати податків і страхування, а також іпотеки та рахунків. Діяльність виконавчої влади не зупиняється на цих перших заходах: розглядаються подальші заходи впливу з метою розширення обсягу дій щодо підтримки ринку праці та підприємницької діяльності з подальшим розширенням програми соціального забезпечення та вибірковими формами підтримки економіки.

Нижче наведені основні заходи, вжиті Урядом з метою зменшення наслідків коронавірусу для економіки.

Призупинення та виконання

На додаток до заходів, прийнятих Міністерським Декретом від 24 лютого, Декретом-законом наказується призупинити подальші зобов’язання

Змінюються та розширюються умови, пов’язані з попередньо заповненою податковою декларацією на 2020 рік. Зокрема:

 • у період з 2020 по 2021 рік починають діяти нові положення щодо податкової допомоги та попередньо заповнених декларацій, що були відкладені до 30 вересня Податковим Декретом 2019 року порівняно з 23 липня (для подання форми 730 та для подання декларації до Центру податкової допомоги) та 7 липня (для подання представнику податкової);
 • терміни подання унікального сертифікату представниками податкової відкладаються до 31 березня 2020 року; граничний термін, до якого Податкова служба надає попередньо заповнену податкову декларацію платникам податків, переноситься на 5 травня 2020 року. У той же час електронна передача даних до Податкової служби стосовно зборів та витрат, понесених платниками податків у попередньому році, що має бути здійснена до 28 лютого, подовжується до 31 березня 2020 року. Починаючи з 2021 року, Податкова служба надаватиме зацікавленим сторонам дані отриманих унікальних сертифікатів. Ці положення діють на всій території країни.
 • Строки оплати рахунків та платіжних повідомлень, що вже надані або будуть надані з відміткою щодо споживаної енергії, води, газу та послуг з утилізації відходів, призупиняються до 30 квітня 2020 року. Платежі, призупинені пізніше, можна здійснювати в розстрочку. Цей захід стосується муніципалітетів, які постраждали від невідкладних заходів щодо стримування COVID-19.
 • Розширення дії Фонду солідарності для перших іпотечних кредитів, що додає нову причину для підтримки прохання про надання відстрочки. Це Фонд, створений при Міністерстві економіки та фінансів, який надає власникам іпотечного договору на купівлю першого будинку можливість призупинити сплату платежів у разі виникнення тимчасових труднощів. Цей захід здійснюється на всій території країни.
 • Розпорядженням щодо цивільного захисту № 642 від 29 лютого 2020 року також припиняється сплата іпотечних внесків (з боку фізичної особи, яка не є підприємцем) до закінчення надзвичайного стану та надається можливість обирати між тимчасовим припиненням всієї виплати та лише капітальної квоти. Цей захід стосується муніципалітетів, які постраждали від невідкладних заходів щодо стримування COVID-19.
 • Призупиняються терміни сплати внесків в рамках системи обов’язкового страхування, що діють з 23 лютого по 30 квітня 2020 року, та терміни сплати страхових внесків, що діють з 21 лютого по 30 квітня 2020 року.
 • Цей захід стосується муніципалітетів, які постраждали від невідкладних заходів щодо стримування COVID-19.

Зайнятість

Запровадження спрощених процедур подання заяви про звичайну зміну заробітної плати або про отримання доступу до звичайної надбавки у випадку призупинення чи зменшення трудової активності. Цей захід стосується муніципалітетів, які постраждали від невідкладних заходів щодо стримування COVID-19.

Роботодавці з приватного сектору, включаючи аграрний сектор, які не мають права користуватися інструментами підтримки доходів, що передбачені чинним законодавством, можуть подати заявку на надбавку до заробітної плати у якості винятку на період припинення трудових відносин і в будь-якому випадку на строк максимум три місяці. Цей захід стосується муніципалітетів, які постраждали від невідкладних заходів щодо стримування COVID-19.

Виплата самозайнятим працівникам щомісячної допомоги в розмірі 500 євро протягом трьох місяців. Цей захід стосується муніципалітетів, які постраждали від невідкладних заходів щодо стримування COVID-19.

Надання працівникам Державної адміністрації інформаційно-технічного обладнання (ноутбуки та планшети), необхідного для дистанційної роботи. Для державних службовців передбачається, що період хвороби або карантину чи виконання обов’язків, залишаючись вдома, дорівнюватиме періоду госпіталізації. Ці положення діють на всій території країни.

Підприємства

З метою забезпечення ліквідності підприємств на погашення банківської заборгованості буде надаватися іпотечний кредит з нульовою процентною ставкою, що не перевищує 15 років. Цей захід стосується муніципалітетів, які постраждали від невідкладних заходів щодо стримування COVID-19.

Призупиняються терміни виплати соціального страхування та внесків по лінії допомоги, що діють з 23 лютого по 30 квітня 2020 року. Ця відстрочка не спричиняє застосування штрафних санкцій та відсотків, в той час як можливо використовувати періодичні платежі.

Субсидії за кредитами, наданими Національним Агентством по залученню інвестицій і розвитку бізнесу (Invitalia), призупиняються на 12 місяців. Терміни сплати страхових внесків також призупиняються для компаній та торгових палат. Ці заходи стосуються муніципалітетів, які постраждали від невідкладних заходів щодо стримування COVID-19.

На підтримку компаній-експортерів фонд SIMEST був збільшений на 350 мільйонів євро на 2020 рік з метою підтримки програм комерційного виходу на міжнародний ринок шляхом надання компаніям кредитів із субсидіальними ставками. Захід діє на всій території країни.

За допомогою Гарантійного Фонду для малих та середніх підприємств, Європейський Союз та Італія надають підтримку тим компаніям та спеціалістам, які мають труднощі з отриманням банківської позики, оскільки вони не мають достатніх гарантій. Державна гарантія на практиці замінює надзвичайно дорогі гарантії, що, як правило, необхідні для отримання позики. Законодавчим декретом Фонд рефінансується на 50 мільйонів на 2020 рік, передбачаючи використання його заходів на безкоштовній основі в максимально дозволеному обсязі, 80% у прямій гарантії та 90% у перестрахуванні. Цей захід стосується муніципалітетів, які постраждали від невідкладних заходів щодо стримування COVID-19.

Туризм

Законом-декретом вводяться заходи підтримки для операторів у туристично-готельному секторі та поновлюються витрати на подорожі, які вже були понесені внаслідок неможливості взяти участь у поїздці.

Якщо більш детально, то сплата податків на джерела доходу працівників, а також сплата внесків на соціальне страхування, соціальних відрахувань та внесків в рамках обов’язкового страхування призупиняється до 30 квітня 2020 року для операторів туристичного готельного бізнеса, туристичних агентств та туроператорів, які працюють на території країни. Призупинені платежі мають бути проведені єдиним платежем до 31 травня без застосування штрафних санкцій та відсотків. Ці положення діють на всій території країни.

Також передбачається, що відшкодування витрат, понесених у зв’язку з поїздкою, або вартості пакету туристичних послуг (мається на увазі видача ваучера на таку ж суму) здійснюється постачальником квитків або організатором подорожі. Школи зможуть отримати повне відшкодування вже сплаченої суми за поїздки у навчальних цілях, якщо вони були призупинені у період з 23 лютого по 15 березня, а потім відшкодувати витрати сім’ям без додаткових зборів зі своїх бюджетів. Положення стосується суб’єктів, які не можуть здійснити поїздку згідно з умовами, передбаченими указом.

Сім’я та школа

Протягом 2020 року дія Сімейної хартії, яка дозволяє отримувати знижки на придбання товарів та послуг у тому числі за рахунок зниження тарифів, також буде охоплювати сім’ї, де є хоча б одна дитина, що перебуває на утриманні, та які проживають в зоні надзвичайної ситуації.

Також навчальним закладам, що не можуть забезпечити щонайменше 200 днів занять через те, що вони залишаються закритими внаслідок заходів щодо стримування вірусу Covid-19, гарантується визнання поточного навчального року. Захід діє на всій території країни.

Правосуддя

У відповідних регіонах вживаються термінові заходи щодо припинення строків та перенесення слухань у цивільному, кримінальному та адміністративному судочинстві до 31 березня 2020 року. Зокрема, очікуються наступні заходи:

 • перенесення слухань та припинення строків у цивільному та кримінальному провадженні;
 • застосування звільнення від покарання на полегшених умовах, припускаючи, що недотримання строків пов’язане з причиною, що не відноситься до сторони, яка здійснює конфіскацію;
 • наявність деяких винятків із закону, коли участь у слуханнях можна прийняти за допомогою відеоконференції чи дистанційно;
 • необхідність організації розмов ув’язнених з родичами, коли це можливо, дистанційно з використанням обладнання, що надане адміністрацією в’язниці, або по телефону в установленому законом порядку.

ДОДАТОК 2

ДЕКРЕТ-ЗАКОН РАДИ МІНІСТРІВ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ “ВИЛІКУВАТИ ІТАЛІЮ” ВІД 17.03.2020 (НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД)

Декретом передбачаються заходи у чотирьох основних напрямках, а також інші галузеві заходи:

 1. фінансування та інші заходи щодо зміцнення національної системи охорони здоров’я, цивільного захисту та інших державних органів, що беруть участь в роботі по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
 2. підтримка зайнятості та допомога працівникам у збереженні робочого місця та доходу;
 3. кредитна підтримка для сімей та мікро-, малих та середніх підприємств за допомогою банківської системи та використання центрального гарантійного фонду;
 4. припинення платіжних зобов’язань за податками та внескам та інших податкових зобов’язань, а також пільгове стимулювання у випадку проведення санітарної обробки робочих місць та премії працівникам, які продовжують працювати.

Ці заходи є доповненням до тих, що вже були терміново прийняті Урядом з метою запобігання тимчасової економічної кризи, викликаної епідемією Covid-19, а також її довгостроковим наслідкам, таким як остаточне зникнення компаній у найбільш постраждалих секторах. Зокрема, попередніми заходами були призупинені податкові зобов’язання та сплата внесків та іпотечних кредитів для жителів колишньої «червоної зони», запущені програми соціального захисту для суб’єктів, які у звичайних умовах не користуються цими преференціями, посилені механізми для віддаленої роботи та гарантована підтримка туристичної сфери.

Нижче наведені заходи, що були спрямовані на посилення потенціалу реагування системи охорони здоров’я, цивільного захисту та інших державних суб’єктів, які зобов’язані боротися з надзвичайними ситуаціями у галузі охорони здоров’я:

– визначені виплати для найму 20 000 спеціалістів в рамках національної системи охорони здоров’я;

– збільшення Національного фонду надзвичайних ситуацій на 1,65 млрд;

– збільшення ресурсів на понаднормове задіяння медичного персоналу на 150 мільйонів євро протягом 2020 року;

– фінансування збільшення кількості місць в реанімації та відділені пульмонології і інфекційних хвороб (також відступаючи від ліміту витрачання коштів), у той час як приватні структури мають забезпечити чергування медичних працівників, приміщення та їх обладнання (на суму 340 мільйонів);

– дозвіл Агентству Invitalia надавати субсидовані кредити та безоплатних субсидій компаніям, що виробляють медичні засоби та засоби індивідуального захисту (50 мільйонів);

– положення про те, що Агентство цивільного захисту може вилучати у тимчасове використання медичні та медико-хірургічні пристрої та рухоме майно, необхідне для запобігання надзвичайним ситуаціям у сфері охорони здоров’я, що знаходяться у власності державних чи приватних суб’єктів. Префекти можуть тимчасово використовувати готелі або інші об’єкти, що мають схожі характеристики, щоб розмістити людей, які перебувають під медичним наглядом (150 мільйонів);

– можливість збільшення кількості військово-медичного персоналу та медичних сестер винятково терміном на один рік, при цьому посилюється система охорони здоров’я збройних сил. Inail матиме можливість найняти 200 лікарів-спеціалістів та 100 медсестр на визначений термін, а також збільшується виділення коштів Італійському національному інституту здоров’я  (Istituto Superiore di Sanità) на потреби епідеміологічного нагляду (загальна сума цих заходів становить 64 мільйони);

– якщо неможливо набрати нових співробітників, надається можливість утримувати співробітників національної системи охорони здоров’я, що мали вийти на пенсію;

– відступ від правил визнання професійної медичної кваліфікації для того, щоб надати дозвіл особам, які здобули медичну професію за кордоном, тимчасово здійснювати професійну діяльність на території країни, що регламентується спеціальними директивами Європейського Союзу;

– положення про наявність кваліфікації для того, щоб займатися лікарською практикою у якості лікаря-хірурга, за умови здобуття одноступеневого ступеня магістра у галузі медицини та хірургії, надають змогу здійснювати професійну хірургічну діяльність після відповідного заключення щодо відповідності встановленим вимогам та результатів перевірки навичок, продемонстрованих під час стажування, що проводилось у ході навчання;

– введення у дію положень щодо підвищення ціни в державних контрактах, спрямованих на пришвидшення процедур придбання та оплати медичних матеріалів та обладнання;

– виділення коштів на оплату понаднормових робіт у зв’язку з виконанням задач, що пов’язані з надзвичайною ситуацією, поліції, збройним силам, пенітенціарній поліції, національним пожежним службам, кадровому складу префектури, що виконує функції цивільного управління внутрішніми справами та місцевої поліції, а також на санітарну обробку та надзвичайної дезінфекції службових приміщень, навколишнього середовища та транспортних засобів, якими користуються ці сили, та належне забезпечення засобами особистого захисту;

– виділення коштів на позачергове прибирання навчальних закладів;

– створення Санітарного Фонду

[1] https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html

https://www.ft.com/content/1b0f0324-6530-11ea-b3f3-fe4680ea68b5

https://www.france24.com/en/20200313-germany-unleashes-biggest-post-war-aid-package-against-virus

[2] http://www.mef.gov.it/focus/Coronavirus-le-misure-del-Governo-per-ridurre-limpatto-economico/  переклад в Додатку

http://www.mef.gov.it/en/inevidenza/The-EUs-response-to-Italy-COVID-19-one-off-budgetary-spending-excluded-from-the-structural-balance-00001/

[3] http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4247 переклад в Додатку 2

[4] https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=F213B611-BEB8-407B-B7BA-220036876F08&filename=2067%20-%20CP%20-%20Appel%20du%20ministre%20de%20l%E2%80%99Economie%20et%20des%20Finances%20%C3%A0%20partager%20massivement%20les%20mesures%20d%E2%80%99accompagnement%20des%20entreprises%20impact%C3%A9es%20par%20le%20coronavirus%20%28Covid-19%29.pdf

https://www.connexionfrance.com/French-news/Coronavirus-Covid-19-in-France-What-impact-on-work-workplaces-finance-economy-money-childcare https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/03/tnf-france-tax-relief-available-for-businesses-affected-by-coronavirus.html

[5] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/872618/Covid-19_Budget_fact_sheet_FINAL__1_.pdf

https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/boe-measures-to-respond-to-the-economic-shock-from-covid-19

https://www.bbc.com/news/uk-politics-51835306

[6] https://www.government.se/press-releases/2020/03/additional-amending-budget-due-to-the-coronavirus/

https://www.government.se/articles/2020/03/economic-measures-in-response-to-covid-19/

[7] https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-government-acts-to-mitigate-effects-of-the-covid-19-pandemic-on-the-economy/id2693471/

[8] https://www.investopedia.com/government-stimulus-efforts-to-fight-the-covid-19-crisis-4799723#united-states

https://docs.house.gov/billsthisweek/20200309/BILLS-116hr6201-SUS.pdf

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200303a.htm

https://www.newyorkfed.org/markets/opolicy/operating_policy_200316

https://www.wsj.com/articles/coronavirus-strikes-key-figures-in-politics-sports-as-infections-spread-globally-11584093470?mod=hp_lead_pos1

https://www.investopedia.com/terms/s/stimulus-package.asp

[9] https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

https://www.tradecommissioner.gc.ca/campaign-campagne/ressources-entreprises-COVID-19-business-resources.aspx?lang=eng

[10] https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/k200316b.pdf

[11]https://www.reuters.com/article/us-china-economy-rrr-cut/china-pumps-79-billion-into-economy-with-bank-cash-reserve-cut-idUSKBN2101B3

[12]https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/a-holistic-and-all-out-coordinated-response-to-covid-19-in-india-is-a-must-5040731.html

[13]https://www.reuters.com/article/us-southkorea-economy-budget/south-korea-unveils-9-8-billion-stimulus-to-fight-coronavirus-idUSKBN20R046

[14] https://www.pm.gov.au/media/economic-stimulus-package

[15] https://www.theguardian.com/world/2020/mar/17/new-zealand-launches-massive-spending-package-to-combat-covid-19

[16] https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200315~1fab6a9f1f.en.html

[17] https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-help-address-coronavirus

https://blogs.imf.org/2020/03/16/policy-action-for-a-healthy-global-economy/

[18] https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/03/world-bank-group-announces-up-to-12-billion-immediate-support-for-covid-19-country-response

[1] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf

[2] https://www.consilium.europa.eu/en/policies/ipcr-response-to-crises/


BRDO є незалежним експертно-аналітичним центромщо фінансується Європейським Союзом в рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business.