Пояснювальна записка до проекту ЗУ “Про внесення змін до певних Законів (щодо надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам та впровадження показників якості електричної енергії)”


Партнери