Українським надрам потрібні ефективні користувачі

У 2018 році BRDO провів ґрунтовне дослідження ринку нафтогазоносних надр. За результатами ми розробили і передали до Уряду пакет пропозицій щодо створення рівних умов доступу до надр, спрощення процедури продажу дозволів, можливості отримання геологічної інформації в оцифрованому вигляді, стимулювання видобутку та залучення інвестицій у галузь.

На сьогодні частина цих пропозицій нарешті імплементована. Зокрема, Уряд прийняв постанову №960, що передбачає продовження на рік експериментального проєкту з продажу спецдозволів на користування надрами через електронні аукціони. Такий порядок проведення торгів є більш ефективним та відкритим для інвесторів, а також знижує ймовірність зловживань з боку недобросовісних учасників.

Важливим нововведенням експерименту є зниження початкової ціни для ділянок, які виставляються на аукціон повторно, а також впровадження “голландського аукціону” (покрокове зниження початкової ціни лоту) для ділянок, які не були куплені двічі.

Крім того, прийнята постанова №928, що уповноважує Державну службу геології та надр України безпосередньо розглядати питання надання, продовження строку дії, зупинення, поновлення, переоформлення, анулювання дозволів на користування надрами. Раніше для цього створювалася спеціальна комісія у складі представників Секретаріату Кабміну, міністерств та інших ЦОВВ, що породжувало колективну безвідповідальність та корупцію. Відтепер Голова Держгеонадр персонально відповідає за порушення процедури видачі спецдозволів.

Однозначно підтримуємо Уряд у запровадженні цих змін! Проте наголошуємо, що кількість перспективних ділянок для користування надрами, що можуть бути запропоновані інвестору, наразі є доволі обмежена.

Держава має раціонально використовувати ресурсну базу задля посилення енергетичної безпеки, в т.ч. за рахунок збільшення видобутку енергоресурсів. Тому вкрай необхідно стимулювати компанії, що отримали спецдозволи, до ефективного їх використання. Ті суб’єкти господарювання, що не можуть виконати взяті на себе зобов’язання щодо видобутку ресурсів, мають бути стимульовані до відмови від отриманих спецдозволів. Так держава зможе виставити ці ділянки на аукціон для залучення ефективного інвестора та більш раціонального використання надр.

Відповідні пропозиції вже розроблені Офісом та передані відповідальним держорганам для розгляду та опрацювання. Чекаємо на подальше впровадження змін, необхідних для повноцінного реформування сфери!