Україна у рейтингу Doing Business

Проект спрямований на забезпечення планування та координацію роботи регуляторів щодо впровадження кращих світових практик, що передбачені публічним рейтингом DoingBusiness.

  2015 2016 2017
Завдання/процес Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень 2-ий квартал 3-ий квартал 4-ий квартал 1-ий квартал 2-ий квартал 3-ий квартал 4-ий квартал
1. Впровадження кращих практик регулювання (шляхом роботи над покращенням рейтингу України в Doing Business-2017)
Підготовка мапи Doing Business-2017 та об’єктивного прогнозу результату станом на 1.12                          
Підготовка проекту Розпорядження КМУ про план заходів щодо досягнення ТОП-50 в DB-17                          
Забезпечення прийняття Розпорядження КМУ та організація координація його виконання                          
Реалізація проекту “DB-2017: Зворотній відлік” (разом з Економічною правдою)                          
Реалізація проекту “DB-2017: Регіональний аспект” (разом з Економічною правдою)                          
Підготовка проектів актів для необхідних для досягнення мети ТОП-50 в DB-17                           
Забезпечення комунікації з групою Світового банку, яка оці-нюватиме показники для DB-17                          
2. Створення системи показників роботи регуляторів (органів виконавчої влади)
Визначення індексів для оцінки якості роботи регулятора (відкритість, конфліктність, відповідальність)                          
Створення методики оцінки індексу відкритості (рівень до-ступності корисної бізнесу інформації)                          
Створення методики оцінки індексу конфліктності (рівень оскаржуваності дій регулятора)                          
Створення методики оцінки індексу відповідальності (рівень дотримання процедур при регулюванні)                          
Проведення аналізу діяльності регуляторів по секторам та тестове визначення показників індексів                           
Затвердження показників індексів та їх перша публікація                          
Проведення постійного моніторингу діяльності регуляторів та публікація індексів                           
Improvement of Methodology for monitoring and indetification of indexes                          
3. Скасування зайвих та спрощення (переведення на декларативний принцип) складних регуляторних процедур
Аналіз та доопрацювання проекту закону “про запровадження декларативного принципу”                          
Підготовка остаточної версії та комунікаційних матеріалів для прийняття проекту Закону                          
Супровід його прийняття та впровадження                          
Проведення консультацій з бізнесом (об’єднаннями) з метою виявлення нових проблем регулювання                          
Формування переліку проблем регулювання, які на думку бізнесу потебують спрощення/вдосконалення                          
Аналіз позицій, що потрапили до “жовтого кошику” при вдосконаленні законопроекту                          
Розробка проектів на відпрацювання “жовтого кошику”                          
Забезпечення прийняття розроблених проектів                          
4. Реформа системи державного регулювання (стратегічна)
Комплексний аналіз проблем системи державного регулювання підприємницької діяльності                          
Розробка стратегії реформи системи державного регулювання підприємницької діяльності                          
Розробка плану дій для реформи системи державного регулювання підприємницької діяльності                          
Розробка “дорожньої карти” реформи для окремих блоків регулювання у системі державного регулювання підприємницької діяльності                          
Розробка змін до законодавства щодо реформування окремих інститутів, інструментів чи процедур системи державного регулювання підприємницької діяльності                          
Підтримка ухвалення та впровадження розроблених змін до законодавства (регістрація, комунікація очікуваних змін тощо)                          
5. Вдосконалення регулювання ринків за допомогою обмежувального регулювання (ліцензування, квотування, патентування)
Аналіз та підготовка пропозиції до проектів ліцензійних умов                           
Підготовка іа супровід прийняття Методики (загальних реко-мендацій) підготовки Ліцензійних умов                          
Підготовка проекту змін до Закону “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”                           
Забезпечення прийняття змін до Закону “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”                          
Організація роботи по приведенню ліцензійних умов у відповідність до Закону                          
6. Вдосконалення правил побудови корпоративних відносин (посилення захисту прав інвесторів)
Аналіз існуючих проектів змін до ЗУ “Про товариства з обмеженою відповідальністю” (ЦКП, АПУ)                          
Розробка змін до законодавства відповідно до плану                          
Підготовка презетацій розроблених змін до законодавства                          
Підтримка ухвалення та впровадження розроблених змін до законодавства (регістрація, комунікація очікуваних змін тощо)                          
Впровадження та ефективність або регуляторний контроль і моніторинг                          
7. Виховання організованих ринків та поширення саморегулювання
Формулювання концепції саморегулювання ринків в Україні                          
Визначення правил та технології виховання організованого ринку та впровадження саморегулювання                          
Здійснення пілотного проекту з виховання організованого ринку (ринок туристичних послуг)                          
Визначення переліку ринків для яких може застосовуватись саморегулювання та профільних регуляторів                          
Робота з регуляторами про впровадження концепції виховання організованих ринків                          
8. Improvement of the system of identification and consideration of risks for business conduct
Підготовка пропозицій та зауважень до проекту змін до Зако-ну “Про основні засади державного нагляду (контролю)…” для врахування їх при голосуванні під час другого читання                          
Робота з авторами змін до Закону та в Комітеті ВРУ для забезпечення врахування пропозицій та зауважень                          
Аналіз та підготовка пропозиції до проектів критеріїв ризику провадження господарської діяльності                          
Аналіз та підготовка змін до Методики (загальних рекомендацій) підготовки критерів ризику                          
Підготовка інформаційних матеріалів та супровід прийняття змін до Методики підготовки критерів ризику                          
Організація роботи по приведенню критеріїв ризику у від-повідність до зміненого Закону та/або Методики                          
9. Вдосконалення функціоналу регуляторів та контрольно-наглядових органів державної влади
Участь у підготовці до проведення функціонального об-стеження ключових Міністерств (АПК, Мінрегіону, Мінін-фраструктури, Міненерго) в рамках проекту Сфінкс разом з Новою країною                          
Визначення переліку всіх діючих ЦОВВ, які мають регуляторні або контрольно-наглядові функції                          
Визначення форми проведення обстеження органів для цілей отримання необхідної для RoR інформації                          
Проведення обстежень регуляторних та контролюючих органів для цілей отримання інформації для RoR                          
Підготовка проектів змін до нормативних актів спрямованих на усунення непотрібних чи дублюючих функцій                          
№ КМУ Назва КМУ Найменування заходу Коротка суть змін Строк КМУ Відповід. КМУ Вплив на рейтинг Вплив на критерій Статус  
1 Створення сервісу реєстрації юридичних осіб за допомогою Інтернету протягом 24-х годин реалізація Закону України від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб — підприємців та громадських формувань” Он-лайн реєстрація юридичних осіб I кв. Мін’юст 0 7 В процесі імплементації  
2 Проведення реєстрації платником податку на додану вартість одночасно з реєстрацією юридичної особи розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо скорочення реєстрації новостворених суб’єктів платниками податку на додану вартість Спрощення реєстрації платником НДС I кв. Мінфін 0 7 На погоджені  
3 Встановлення адміністративної відповідальності за безпідставне вимагання наявності відбитку печатки на документі розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо встановлення відповідальності за безпідставне вимагання наявності відбитку печатки Відповідальність за вимагання відбитку печатки IV кв. Мін’юст 1 16 На погодженні  
4 Зменшення часу та витрат на примусове виконання судового рішення 1) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про виконавче провадження” (реєстраційний номер 2507а) Запровадження приватних виконавців (процес) I кв. Мін’юст 0 5 в ВРУ (готується до 2 читання)  
4 Зменшення часу та витрат на примусове виконання судового рішення 2) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” (реєстраційний номер 2506а) Запровадження приватних виконавців (адміністративні зміни/повноваження) I кв. Мін’юст 0 5 в ВРУ (готується до 2 читання)  
5 Запровадження спрощеного механізму розгляду справ за грошовими вимогами невеликого розміру розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження електронного наказного провадження та системи автоматизованого арешту коштів у цивільному та господарському судочинстві Наказне провадження II кв. Мін’юст 1 21 в ВРУ (готується до 1 читання)  
6 Врегулювання питання щодо можливості подання позовної заяви позивачем та отримання її копії відповідачем в електронному вигляді за допомогою спеціальної платформи в Інтернеті розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо електронного документообігу Подання позову та отримання копій відповідачем в електронному вигляді II кв. Мін’юст 1 12 Розробляється  
7 Розширення можливостей для альтернативного врегулювання спорів розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо скасування обмежень на розгляд справ Зміни до компетенції третейського суду II кв. Мін’юст 0 5 Розробляється  
8 Встановлення обмеження щодо кількості та тривалості відкладень розгляду справи; запровадження інституту проведення попереднього засідання у господарському процесі розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо скорочення тривалості розгляду господарських спорів Запобігання затягування господарського процесу + попереднє засідання III кв. Мін’юст 1 12 Розробляється  
9 Врегулювання механізму медіації та створення  можливості повернення судового збору в разі успішної медіації розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про медіацію” Створення механізму медіації IV кв. Мін’юст 1 12 в ВРУ (готується до 1 читання)  
10 Надання можливості довірчої передачі права власності на майно кредиторові з метою забезпечення виконання вимоги такого кредитора (право власності повертається боржникові після виконання зобов’язань перед кредитором) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження довірчої передачі права власності як способу забезпечення виконання зобов’язань Довірча власність – спосіб забезпечити виконання зобов’язань. IV кв. Мін’юст 2 4 На погодженні  
11 Надання в режимі реального часу вільного доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна розроблення та подання проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна” Он-лайн доступ до інформації про обтяження рухомого майна I кв. Мін’юст 2 4 В процесі імплементації  
12 Встановлення чітких часових лімітів для мораторію на задоволення вимог кредиторів процедурі банкрутства супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення ефективності процедур банкрутства)” (реєстраційний номер 3132) Автоматичне зняття мораторію у разі затягування процесу I кв. Мін’юст 2 4 (компонент “одержання кредиту” в ВРУ (готується до 1 читання)  
13 Розширення інформації, що відображається у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (щодо довірчої власності, фінансового лізингу, продажу майна з утримання права власності тощо) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо реєстрації певних цивільних прав Реалізація норм Закону про довірчу власність (п.10) III кв. Мін’юст 2 4 Час виконання не настав  
14 Захист пра міноритарних акціонерів* розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо захисту прав міноритарних акціонерів Захист міноритарних акціонерів (зміни до Закону “Про акціонерні товариства”) II кв. Мінекономрозвитку 4 48 Розробляється  
15 Надання права позивачу вимагати отримання пакета (категорії) документів від відповідача без ідентифікації кожного конкретного документа розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо витребування доказів” Спрощення процесу доказування в процесі I кв. Мін’юст 0 2 Розробляється  
16 Встановлення стандарту “більшої вірогідності” у цивільному та господарському процесах розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо вдосконалення регулювання питання стосовно тягаря доказування у цивільних і господарських справах Зміна принципу доказування III кв. Мін’юст 0 2 Розробляється  
17 Встановлення правила про необхідність прийняття рішення загальних зборів учасників у разі відчуження 51 відсотка активів товариства розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про товариства з обмеженою відповідальністю” Захист прав міноритарних акціонерів I кв. Мінекономрозвитку 0 0 Розробляється  
18 Встановлення вимоги щодо розкриття інформації про осіб, у яких є конфлікт інтересів, та про угоду із заінтересованими особами розроблення та прийняття рішення НКЦПФР “Про затвердження змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів” Відкриття інформації про причини заінтересованості (при угоді) на додаток до Закону “Про захист прав інвесторів” I кв. НКЦПФР 2 3 Розробляється  
19 Впровадження норми про те, що боржник (або арбітражний керуючий від його імені) має право після порушення провадження у справі про банкрутство одержати фінансування, необхідне для провадження діяльності протягом розгляду справи про банкрутство.

Встановлення розподілу четвертої черги кредиторів на дві групи: незабезпечені кредитори, які забезпечили фінансування боржника під час процедури банкрутства, та інші незабезпечені кредитори. Вимоги другої групи задовольнятимуться після задоволення вимог першої групи (у межах четвертої черги).

Встановлення норми щодо голосування заставними кредиторами окремим класом. Рішення про погодження плану санації від імені усіх заставних кредиторів у разі, коли за нього проголосує більшість заставних кредиторів.

Надання можливості трьом найбільшим кредиторам боржника обирати одну з трьох кандидатур розпорядника майна, запропонованих автоматизованою системою.

Встановлення норми щодо обов’язкового надання комітетом кредиторів згоди на продаж істотних активів боржника. Визначення терміна “істотні активи боржника”.

Впровадження бази даних про боржників, доступ до якої з використанням Інтернету матимуть кредитори (конкурсні та заставні) та формування якої здійснюватиметься арбітражним керуючим.

Встановлення норми про автоматичне зняття мораторію у разі перевищення максимальних строків, визначених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності процедур банкрутства” (реєстраційний номер 3132) Вдосконалення процедури банкрутства (зменшення строків, підвищення ефективності). I квартал Мін’юст 8 64 в ВРУ (готується до 1 читання)  
20 1. Встановлення правила про те, що участь у голосуванні щодо затвердження плану санації мають право брати лише ті кредитори, чиї права змінюються/зачіпаються в результаті затвердження плану. розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо вдосконалення регулювання процедури санації та запровадження спрощеного режиму процедури банкрутства Спрощення процедури банкрутства II кв. Мін’юст 1 16 не виконується  
 
2. Встановлення правила про те, що кредитори, які не підтримали план санації, мають одержати за планом санації не менше, ніж вони одержали б за процедурою ліквідації.  
 
3. Запровадження спрощеної процедури банкрутства боржника.  
21 Спрощення та прискорення процедури приєднання до електромереж розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо спрощення порядку приєднання до електричних мереж Спрощення підключення до електромереж I кв. Мінрегіон 11 77 На погодженні  
22 Встановлення відповідальності (пені) електропередавальної організації у разі, коли тривалість аварійного відключення перевищує встановлений законом проміжок часу розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо стимулювання надійності електропостачання та захисту прав споживачів Штраф за аварійне відключення II кв. ДПСС 1 7 Розробляється  
23 Звільнення від оподаткування коштів, одержаних як санкція за перевищення максимальних строків відновлення електропостачання підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів, одержаних як санкція за перевищення максимальних строків відновлення електропостачання” Звільнення від податків за отримання штрафу від п.22 II кв. Міненерго 0 0 Розробляється  
24 Унеможливлення отримання кваліфікаційного сертифіката особами, які не здобули вищої освіти за відповідним напрямом професійної атестації розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо підвищення вимог до отримання кваліфікаційного сертифіката Вища освіта для архітекторів I кв. Мінрегіон 4 43 На погодженні  
25 Встановлення норми щодо обов’язкового страхування відповідальності за недоліки, пов’язані з конструктивною безпекою будівлі після її введення в експлуатацію розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо страхування відповідальності за недоліки, пов’язані з конструктивною безпекою будівлі після введення її в експлуатацію Страхування відповідальності за неякісне будівництво III кв. Мінрегіон 1 16 Час виконання не настав  
26 Скасування вимоги щодо необхідності сплати пайової участі у забезпеченні розвитку інфраструктури населеного пункту розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо скасування пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту Скасування сплати пайового внеску I квартал Мінрегіон 7 96 в ВРУ (готується до 1 читання)  
27 Скасування вимоги щодо необхідності реєстрації декларацій у сфері будівництва розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо скасування процедури реєстрації декларації у сфері будівництва Скасування реєстрації декларації I кв. Мінрегіон 1 20 На погодженні  
28 Врегулювання протягом не більше ніж трьох днів процедури надання поштової адреси розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо врегулювання процедури присвоєння поштової адреси 3 дні для поштової адреси I кв. Мінрегіон 0 4 в ВРУ (готується до 1 читання)  
29 Скасування вимоги щодо необхідності отримання вихідних даних та технічних умов від ДСНС розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо спрощення ведення будівельної діяльності Скасування вихідних даних ДСНС I кв. Мінрегіон 0 10 На погодженні  
30 Проведення протягом менше ніж одного дня грошової оцінки земельної ділянки в режимі реального часу розроблення та подання проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до методик, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 і від 23 листопада 2011 № 1278 Прискорення розробки нормативної грошової оцінки I кв. Мінрегіон 1 6 В процесі імплементації  
31 Скорочення часу та витрат на державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно реалізація Закону України від 26 листопада 2015 р. № 834-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” Прискорення реєстрації нерухомого майна I кв. Мін’юст 0 2 не виконується  
32 Запровадження спеціального механізму компенсації для покриття збитків, завданих сторонам, які уклали угоду щодо нерухомості, ґрунтуючись на помилковій інформації, що містилася у реєстрі прав на нерухомість розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок використання хибної інформації щодо права власності на нерухомість Компенсація збитків для добросовісних набувачів нерухомості III кв. Мін’юст 0 2 Час виконання не настав  
33 Запровадження доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру для перевірки достовірності документів, що посвідчують особу розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо забезпечення ідентифікації осіб під час вчинення нотаріальних дій Доступ нотаріусів до демографічного реєстру III кв. Мін’юст 0 2 не виконується  
34 Встановлення спеціального механізму розгляду скарг щодо інформації, яка міститься у Державному земельному кадастрі розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо удосконалення механізму виправлення помилкових даних Адміністративне оскарження дій кадастрового реєстратора III кв. Мінрегіон 0 2 Розробляється  
35 Покладення функції радіологічного контролю на Держприкордонслужбу 1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо радіологічного контролю Скасування радіологічного контролю на експорт. Передача імпорту прикордонслужбі. I кв. Мінекономрозвитку 0 3 Розробляється  
35 Покладення функції радіологічного контролю на Держприкордонслужбу 2) розроблення та подання проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо радіологічного контролю на кордоні” Скасування радіологічного контролю на експорт. Передача імпорту прикордонслужбі. I кв. Мінекономрозвитку 0 2 Час виконання не настав  
36 Запровадження принципу “єдиного вікна” під час перетину вантажами митного кордону України 1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо запровадження принципу “єдиного вікна” під час здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів Єдине вікно при перетині кордону. I кв. Мінекономрозвитку 0 3 не виконується  
36 Запровадження принципу “єдиного вікна” під час перетину вантажами митного кордону України 2) розроблення та подання проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо запровадження принципу “єдиного вікна” під час здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України товарів” Єдине вікно при перетині кордону. I кв. Мінекономрозвитку 0 2 не виконується  
37 Забезпечення функціонування системи уповноважених економічних операторів розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо функціонування уповноважених економічних операторів Уповноважений економічний оператор I кв. Мінфін 0 5 Розробляється  
38 Зменшення строків на отримання сертифіката походження товарів розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо сертифікатів походження товару Прискорення отримання сертифікатів походження I кв. Мінекономрозвитку 0 3 Розробляється  
39 Зменшення строків на отримання сертифіката походження товарів розроблення та прийняття наказу Мінфіну “Про внесення змін до деяких наказів щодо строків видачі сертифікатів походження товарів” Прискорення отримання сертифікатів походження I кв. Мінфін 0 2 Час виконання не настав  
40 Зменшення ставки Єдиного соціального внеску розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України  проекту Закону України “Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні”   I кв. Мінфін 4 37 Виконано  
41 Зменшення часу на ведення обліку та складення звітності 1) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (щодо удосконалення деяких положень)” (реєстраційний номер 2486а)   I кв. Мінфін 0 5 в ВРУ (готується до 1 читання)  
41 Зменшення часу на ведення обліку та складення звітності 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо спрощення ведення бухгалтерського обліку   I кв. Мінфін 0 5 Розробляється  
42 Спрощення форми податкової накладної та зменшення її обов’язкових реквізитів розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо спрощення форми податкової накладної Спрощення податкової накладної I кв. Мінфін 0 5 Розробляється  
43 Скасування обов’язкових реквізитів первинних документів розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо спрощення обороту первинних документів Скасування вимог до первинних документів I кв. Мінфін 0 5 не виконується  

 

Дорожня карта затверджена Розпорядженням КМУ 1406 від 16 грудня 2015 року

* 1. Встановлення вимоги щодо необхідності надання загальними зборами акціонерів згоди у разі вчинення правочину із заінтересованістю, предметом якого є актив, що є рівним або перевищує вартість 10 відсотків активів.

2. Надання акціонеру права вимагати у судовому порядку притягнення до відповідальності заінтересованого директора/члена наглядової ради за завдання компанії збитків внаслідок укладення угоди із заінтересованістю (шляхом стягнення компенсації збитків та виплати прибутку, одержаного такою заінтересованою особою внаслідок виконання угоди із заінтересованістю).

3. Запровадження механізму позбавлення особи, заінтересованої у вчиненні правочину, права займати керівні посади в акціонерних товариствах у разі завдання збитків внаслідок укладення на підставі рішення такої особи угоди із заінтересованістю.

4. Надання акціонеру, який володіє 10 відсотками частки у статутному капіталі компанії, права оглядати документи щодо угоди із заінтересованістю.

5. Передача до виключної компетенції загальних зборів акціонерів повноважень з обрання та заміни зовнішнього аудитора.

6. Зобов’язання потенційного покупця зробити пропозицію усім акціонерам у разі придбання 50 відсотків акцій акціонерного товариства або усім учасникам у разі придбання 50 відсотків частки у товаристві з обмеженою відповідальністю

 

Реформи реалізовані до затвердження Плану дій з очікуваним ефектом:

Розділ Міноритарні акціонери: + 4 загальний рейтинг, + 39 по компоненту

Податки: + 4 загальний рейтинг, +37 по компоненту

Реєстрація власності: + 4 загальний рейтинг, + 20 по компоненту

Міжнародні торгівля: + 1 загальний рейтинг, +4 по компоненту.

Усі прогнози щодо росту в рейтингу базуються на методології Світового банку та є експертними очікуваннями від своєчасної реалізації реформ.

DB

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо присвоєння будівельної та поштової адрес”

Включено як частину Проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту речових прав на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості та Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні»

DB

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про третейські суди» щодо імплементації європейських стандартів у здійсненні третейського судочинства»

DB

Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення реєстрації новостворених суб’єктів платниками єдиного податку та податку на додану вартість)”

Розроблено спільно з Easy Business, зареєстровано у ВРУ під №4195 від 10.03.2016

DB

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання процесу будівництва”

Зареєстровано у ВРУ під №4187 від 10.03.2016

DB

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями”

Зареєстровано у ВРУ під №4187 від 10.03.2016

DB

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів (щодо вдосконалення приєднання до електричних мереж)»

Розроблено спільно з народними депутатами України, зареєстровано у ВРУ під №4310-1 від 06.04.2016

DB

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав міноритарних акціонерів”

Розроблено у межах реалізації проекту "Doing Business-2017: Зворотній відлік"

DB

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань”

Зареєстровано у ВРУ під №4188 від 10.03.2016

Партнери