Реформа інспекційної системи

ІНСПЕКЦІЙНА СИСТЕМА СЬОГОДНІ: передбачає контроль лише за формальним дотриманням вимог, а не за зниженням рівня ризиків, а також використовує покарання замість переконання.

МИ ПРОПОНУЄМО: переорієнтувати систему державного нагляду (контролю) на систему управління ризиками.

ДЛЯ ЦЬОГО НЕОБХІДНО:

перейти до практики переконання, тобто сформувати індивідуальний перелік вимог до кожного  виду бізнесу та пояснити, чому та чи інша вимога є важливою та наскільки;

запровадити дієвий ризик-орієнтований підхід, який передбачає:

  • створення загальнодержавного переліку небезпек з їх розподілом за кожною сферою державного контролю;
  • визначення рівня прийнятного ризику у кожній сфері державного контролю;
  • виявлення зв’язків між ризиками та вимогами законодавства, спрямованими на їх зменшення до прийнятного рівня;
  • визначення найважливіших вимог законодавства, дотримання яких варто контролювати у першу чергу;
  • функціонування бально-рейтингової системи категоризації суб’єктів господарювання за ступенем ризику;
  • створення та функціонування комплексної загальнодержавної ІТ-системи, до якої вноситься інформація щодо здійснення державного контролю у всіх сферах.

ВЖЕ СЬОГОДНІ розроблено ряд проектів нормативно-правових актів, які є основою для запровадження нової системи управління ризиками.

Запроваджено пілотний модуль он-лайн системи перевірок  ІАС (Інтегрована автоматизована система), який містить 22 річні плани перевірок контролюючих органів,  а це – понад 100 тисяч планових та комплексних перевірок.

Також розроблено та розпочато курс навчальних тренінгів для працівників інспекційних органів.

ЩО ОТРИМАЄ ДЕРЖАВА ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСПЕКЦІЙНОЇ РЕФОРМИ?

       Зниження кількості негативних явищ (аварій, пожеж, нещасних випадків на виробництві, харчових отруєнь, ДТП та ін.);

       Економію бюджетних витрат;

       Зниження рівня корупції.

ЩО ОТРИМАЄ БІЗНЕС?

       Розуміння правил ведення бізнесу та причин, які обумовлюють їх існування;

       Чітку кореляцію між періодичністю перевірок та ступенем ризиковості бізнесу;

       Реальні стимули щодо дотримання вимог законодавства за принципом “менше порушень – менше перевірок”.

Детальніше про запровадження системи управління ризиками дивіться у презентації:

Завантажити (PDF, 903KB)

Основа нової системи управління ризиками:

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”, яким затверджується:

Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Методика розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

У 2016 році команда BRDO долучилася до роботи над законопроектом “Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності), завдяки якому у листопаді 2016 року Закон доповнився положенням про Інтегровану автоматизовану систему державного нагляду (контролю) – скорчено “ІАС ДНК”.
Презентацію щодо підготовлених змін можна переглянути за посиланням

З початку і до жовтня 2017 року команда BRDO разом з Державною регуляторною службою України працювала над організацією розробки та запуску ІАС ДНК.

За цей час ми:
– Сформували детальний опис всіх вимог законодавства до ІАС ДНК;
– Сформували перелік інформаційних довідників (каталогів), необхідних для функціонування ІАС ДНК та підготували декілька з них;
– Разом з Державною регуляторною службою України здійснювали методологічний супровід роботи та системні консультації розробників Технічного завдання;
Запустили Пілотний модуль планування заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації для ІАС ДНК.

Пілотний модуль планування заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації для ІАС ДНК – це перший крок до створення повнофункціональної системи, яка охопить максимальну кількість сфер державного контролю в Україні. Станом на 1 грудня у системі зареєструвалися та внесли свої затверджені плани перевірок на 2018 рік 22 контролюючих органи. Разом у системі вже більше 100 000 перевірок, запланованих на 2018 рік, з яких близько 30 000 – комплексних.

Вперше в Україні всі планові перевірки бізнесу – на одному сайті зі зручним пошуком та додатковими можливостями як для контролюючих органів, так і для бізнесу:
– вже сьогодні в одному місці зібрана максимальна кількість нормативних актів, вимоги яких перевіряють контролюючі органи;
– на порталі разом зібрані і продовжують оновлюватися Уніфіковані форми актів перевірок тих органів, що вже долучилися до роботи в системі;
– на порталі є доступ до актів, якими затверджено критерії визначення ступеню ризику суб’єктів господарювання.

Робота над вдосконаленням Пілотного модуля продовжується, а з моменту запуску його відвідало майже 80 тис. осіб.

Дізнайтеся більше – на https://ias.brdo.com.ua/ 

Це програма тренінгів для працівників інспекційних органів.

Мета: пояснення нових підходів до оцінки ризиків та розроблення уніфікованих форм актів, а також навчання роботі з Пілотним модулем планування заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації для ІАС ДНК.

Цільова аудиторія: співробітники органів державного нагляду (контролю), які розроблятимуть/використовуватимуть критерії для оцінки ступенів ризику суб’єктів господарювання та уніфіковані форми актів.

Перший тренінг для налагодження роботи з Пілотним модулем ІАС ДНК відбувся в жовтні, його відвідало близько 60 осіб за 26 контролюючих органів.

Триває розробка навчальної програми для працівників інспекційних органів на 2018 рік.

Партнери