Україна має сприяти сталому управлінню лісовими ресурсами: наступні кроки реформування галузі від експертів BRDO 

Основне завдання України у лісовій галузі — забезпечення сталості системи управління лісовими ресурсами. До таких висновків 11 грудня 2020 року зокрема дійшла Арбітражна Комісія в Швейцарії.

Простежуваність на ринку деревини в ЄС є основним принципом, на якому будується ефективна робота всієї галузі. Мінімізація корупційних ризиків на всіх етапах заготівлі та реалізації, можливість швидко відстежити місцезнаходження деревини, відкриті механізми продажу – усе це починається із забезпечення простежуваності походження. Україна поступово робить кроки до наближення нашого законодавства до законодавства ЄС, імплементуючи кращі практики та створюючи умови для всебічного розвитку ринку деревини.

Офіс ефективного регулювання BRDO бере активну участь в розробці законодавства щодо покращення умов ведення бізнесу на ринку деревини та забезпечення прозорості всіх бізнес-процесів — від заготівлі деревини до її реалізації. У розробці змін до законодавства Офіс спирається на проведені дослідження. Зокрема, сектор “Сільське господарство” BRDO здійснив комплексний перегляд ринку деревини.

Завдяки роботі експертів BRDO принцип простежуваності обігу деревини частково реалізований у запровадження системи електронного обліку деревини (далі — ЕОД), у 2019 році з прийняттям постанови Уряду № 1142. Важливим кроком стало і впровадження механізму продажу необробленої деревини на електронних аукціонах шляхом ухвалення постанови КМУ в 2019 році № 1178.

Позиція експертів BRDO залишається незмінною: лише комплексний підхід і системне реформування створять умови для сталого розвитку лісової галузі.

Для продовження реформування лісової галузі необхідно здійснити наступні кроки:

 • Розпочати роботу над проведенням національної інвентаризації лісів, запроваджуючи систему збору даних про лісовий фонд з метою подальшого планування, раціонального ведення лісового господарства, створення державного лісового кадастру та проведення моніторингу лісів.
 • Забезпечити доступ до інформації про діяльність лісової галузі та обігу деревини у форматі відкритих даних.
 • Розробити прозорі та конкурентні правила реалізації деревини на ринку.

Зокрема, необхідно розробити та ухвалити Закон України “Про ринок деревини” з рівним доступом учасників ринку та забороною дискримінації,  запровадженням відповідальності сторін договорів купівлі-продажу у частині порушення правил торгівлі та невиконання істотних умов договору — щодо зміни класифікації, ціни та якості товару (у разі неможливості поставки повного обсягу товарів — винятком є зменшення кількості).

 • Визначити основну стратегію держави в управлінні лісовими ресурсами. Затвердити Державну стратегію управління лісами України до 2035 року з урахуванням пропозицій всіх зацікавлених сторін.
 • Продовжити роботу над підвищенням ефективності системи електронного обігу деревини з метою боротьби з незаконними рубками та нелегальним обігом деревини шляхом  внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо удосконалення законодавства у сфері лісових відносин:
 • запровадити відповідальність за закупівлю та використання в обігу деревини нелегального, сумнівного походження (у законодавстві передбачена відповідальність лише за незаконні рубки);
 • запровадити відповідальність за внесення недостовірної інформації до системи ЕОД;
 • запровадити єдиний уніфікований підхід до видачі дозвільних документів – лісорубних квитків виключно суб’єктом владних повноважень (Держлісагентством та його територіальними органами) шляхом позбавлення таких повноважень державних підприємств (постійних лісокористувачів) щодо здійснення санітарних та інших видів рубок;
 • внести зміни до законодавства щодо усунення невідповідностей у частині видачі сертифікату про походження лісоматеріалів та окремих виробів з деревини. Також розширити інші коди УКТЗЕД, на які видається цей сертифікат походження для 100 % простежуваності;
 • розробити та затвердити Наказ Мінекології “Про затвердження Інструкції з ведення електронного обліку деревини” — покрокові правила про внесення інформації до ЕОД, формування звітів та простежуваності циклу обігу деревини з моменту заготівлі до моменту її реалізації на внутрішні та на зовнішні ринки;
 • Підвищити ефективність діяльності державних підприємств лісової галузі шляхом створення умов для раціонального використання лісових ресурсів (лісовідновлення та лісорозведення, охорона та захист лісу від незаконних рубок, пожеж та шкідників) та забезпечення потреб у державному фінансуванні:
 • розробити та затвердити Закон України “Про фонд фінансування лісової галузі”;
 • з метою зменшення податкового навантаження (скасування подвійного оподаткування) розробити та затвердити Закон України “Про внесення змін до  Податкового кодексу України щодо скасування подвійного оподаткування лісових земель”;
 • з метою реформування діяльності державних лісогосподарських  підприємств (постійних лісокористувачів) розробити та затвердити Закон України “Про особливості управління об’єктами державної власності у лісовій галузі”.

Винятково комплексний підхід до реформування лісової галузі сприятиме покращенню правозастосування та сталому управлінню лісовими ресурсами, що дозволить виконати зобов’язання України в рамках виконання Угоди про асоціацію (п. 294).