Виробництво біопалив дозволить Україні замістити до 35% імпортного дизелю і до 10% бензину

Сьогодні понад 62% внутрішнього споживання бензину та 90% дизпалива Україна задовольняє за рахунок імпорту. Виробництво і використання біопалива здатне забезпечити додаткові інструменти для енергонезалежності країни, зокрема транспортного сектору. Проте замість власного виробництва, Україна щороку експортує значні обсяги сировини. До прикладу, з експортованих у 2017-2018 рр. ріпаку та сої можна було замістити до 35% імпортного дизелю.

Попри задекларовані Енергетичною стратегією цілі на збільшення частки альтернативних видів палива, відповідний потенціал Україні практично не використовується. Так, в світі за рахунок моторного біопалива задовольняється близько 4% транспортного енергоспоживання, а в Україні – менше 1%.

Можливі механізми стимулювання розвитку біопаливної галузі представники держави і бізнесу обговорювали 21 травня під час круглого столу «Регулювання виробництва біопалива: інструмент забезпечення енергонезалежності». Організатором заходу виступив BRDO за підтримки EU4Business|FORBIZ, в рамках Публічного діалогу #PROДіалог.

Експерти BRDO провели системний аналіз ринку регулювання виробництва рідких моторних біопалив та дійшли висновку, що розвиток ринку неможливий без вирішення низки економічних та організаційних проблем. Регуляторне поле ринку складається з 35 актів, 7 з яких є неактуальними та/або не відповідають законодавству. Більш того, повноваження у сфері контролю за роботою біопаливної галузі розпорошені між різними державними органами. При  цьому  орган, на який покладена відповідальність за розвиток галузі – Держенергоефективності –  фактично має найменше інструментів впливу на ринок.

«Зважаючи на значну залежність України від імпорту нафтопродуктів, нам вкрай важливо розвивати своє виробництво і збільшувати частку заміщення нафтопродуктів біопаливом. Потенціал країни з виробництва біопалива дозволяє замістити до 35% імпортного дизелю, а біоетанолу – до 10% бензину. Але для цього потрібні фінансово-економічні стимули та формування гарантованого попиту на моторні біопалива», – зазначає керівник сектору «Енергетика» BRDO Олексій Оржель.

Енергетична стратегія України передбачає, що у 2020 році сукупний обсяги використання біомаси, біопалива та відходів має становити 4,9%. До цього ж року, відповідно до Національного плану дій з ВДЕ, обсяг використання біоетанолу в транспортному секторі має скласти 320 тис. тне, а біодизелю – 70 тис. тне. При цьому сукупний обсяг споживання біопалива транспортним сектором у 2017 році становив 45 тис. тне.

Підтримку Україні на шляху впровадженню ВДЕ висловила експерт з питань енергетики Групи підтримки України Представництва ЄС в Україні Рута Балтаузе: «Висока залежність України, так само як і Європи, від імпорту нафтопродуктів, надає надважливого значення ефективним рішенням у сфері енергетики. Саме тому з 2013 р. ми в ЄС цілеспрямовано впроваджуємо Стратегію розвитку альтернативних джерел енергії.  Рідкі моторні палива є основними компонентами, що дозволять замістити значну частину дизелю та бензинів у транспортному секторі. Тому Україні критично важливо сфокусуватися на власному виробництві замість експорту сировини, з обов’язковою умовою дотримання вимог сталого розвитку. Ми готові всіляко підтримувати вас на цьому шляху».

За оцінкою BRDO, для розвитку біопаливної галузі необхідно створити чітке і прозоре законодавство, що передбачає, зокрема:

  1. Впровадження стимулюючих фінансово-економічних інструментів:
  • скасування або  суттєве  зниження  ставок  акцизного  податку  на  біодизель  і  його  суміші  та  моторні бензини  із  вмістом  біоетанолу;
  • скасування необхідності подання податкового векселю для виробників біоетанолу;
  • формування гарантованого  попиту  на  моторні  біопалива  (наприклад, встановлення  ринкових  квот та графіку підвищення частки біопалива в загальному обсязі палив),  або надання державної підтримки (субсидій), суб’єктам господарювання, що працюють у сфері.
  1. Імплементацію в українське законодавство обов’язкових критеріїв сталості розвитку, дотримання яких наразі є добровільним. Ці вимоги дозволять забезпечити екологічність моторних біопалив та скоротити викиди в атмосферу.
  2. Створення системи онлайн-контролю за обігом нафтопродуктів, підкріплену високими штрафними санкціями за порушення, і впровадження інституту незалежного аудиту якості моторних палив, що сьогодні фактично не контролюються державою.
  3. Завершення процесу  гармонізації  з відповідними  нормами  ЄС.
  4. Скасування виключних прав на виробництво бензинів з додаванням біоетанолу та/або його компонентів, що стримує розвиток конкуренції, а також призводить до недоотримання Україною потенційної вигоди від безмитного експорту біопалива до ЄС в рамках відповідних квот.

У заході взяли участь директор Української асоціації виробників альтернативних транспортних палив Тарас Миколаєнко, керівник комерційного управління ДП «Укрспирт» Микола Черхавий, представники Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, Державної екологічної інспекції, Державної фіскальної служби, Нафтогазової Асоціації України, Державної регуляторної служби, а також представники бізнесу та експертних кіл.