Підтримка платників податку під час карантину: огляд закону #3220

Офіс ефективного регулювання систематизував запроваджені Законом “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)” для зручності читачів. Закон набуде чинності на наступний день після публікації у виданні “Голос України”.

Запропоновані зміни:

 

Податкові канікули   
 • За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за: 
  • порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії 
  • відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
  • порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;
  • порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.
 • Протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню. 
 • Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки,  у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в  господарській діяльності. Проте, оскільки податкові декларації щодо плати за землю за весь 2020 рік вже до 20 лютого цього року були подані платниками плати за землю (крім фізичних осіб) до органів державної податкової служби,  їм цим Законом надано право подати уточнюючу податкову декларацію в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці. Тобто в податковій декларації за період з 1 березня по 30 квітня буде відсутня сума плати за землю. Фізичним особам – платникам плати за землю  перерахунок буде здійснюватися відповідними органами державної податкової служби. 
 • Податок на об’єкти нежитлової нерухомості, відмінні від земельної ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не нараховується за період з 1  березня по 30 квітня 2020 року. 
 • Тимчасово звільняються від нарахування та сплати ЄСВ за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року за себе: 
  • фізичні особи – підприємці; 
  • особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;
  • члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах

 Таке звільнення від сплати ЄСВ поширюється також на платників, якими не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу. 

 

Відтермінування декларування 
 •  Річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік подається до 1 липня 2020 року, крім випадків, коли така декларація може бути подана пізніше цього строку. 
 • Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею річній декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік.  

 

Мораторій на державні податкові перевірки  
 • Запроваджується мораторій  на проведення податкових (або органами державної податкової служби) документальних та фактичних перевірок  на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім документальних позапланових перевірок лише тих платників податків, які задекларували про відшкодування їм (тобто повернення) з державного бюджету податку на додану вартість у сумі більше 100 тис. грн, а саме перевірок у частині виключно законності ними такого декларування.    
 • Документальні та фактичні  перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31  травня 2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом. 
 • Мораторій на проведення документальних  перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18  березня по 18 травня 2020 року.  
 • Документальні  перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску,  що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються до 18 травня 2020  року 
 • Документальні планові податкові перевірки, які мали розпочатися у періоді з 18  березня по 31 травня 2020 року та на день набрання чинності Законом не були розпочаті, переносяться на інший період, а інформація про їх перенесення включається до оновленого плану-графіку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної податкової служби до 30 березня 2020 року. 
 • На період з 18 березня по 31 травня 2020року  зупиняється перебіг строків давності, передбачених Податковим кодексом (ст. 102), а саме 3 роки з дня граничного строку подання податкової декларації для сплати платником податків суми, визначеної органами державної податкової служби за результатами перевірки такого платника податків або 7 років для платників податків, які використовують правила трансфертного ціноутворення. 

 

Мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) 

Тимчасово до 31 травня 2020 забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю): 

 • за діяльністю суб’єктів господарювання, які віднесені до високого ступеня ризику; 
 • у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; 
 • у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

 

Тимчасове скасування штрафів 
 • Тимчасово штрафні санкції не застосовуються за наступні порушення, вчинені щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року: 
  • несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску; 
  • неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
  • несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів. При цьому частина друга пункту 7 частини 11 статті 25 цього Закону щодо такого порушення, вчиненого щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року, не застосовується.
 • Протягом  періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується  пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню. 
 • Для фізичних осіб — підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства , які не сплачували страхові внески, за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року на підставі впровадженого законом тимчасового звільнення від нарахування та сплати єдиного внеску, такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів 

 

Відтермінування застосування РРО 

Вимога застосування РРО відкладається до 1 січня 2021 року та 1 квітня 2021 року, крім ФОП окремо визначених категорій:  

 • До 1 січня 2021 року відкладається вимога застосування РРО платниками єдиного податку другої — четвертої груп незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють: 
  • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
  • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення
 • До 1 квітня 2021 року РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють: 
  • реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет; 
  • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; 
  • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я; 
  • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; 
  • роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД); 
  • діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”; 
  • діяльність туристичних агентств, туристичних операторів; 
  • діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД); 
  • реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Відтерміновується: 

 • збільшення розміру санкцій за порушення вимог Закону щодо використання реєстраторів розрахункових операцій з 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року 
 • набрання чинності ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг” до 1 серпня 2020 року (до запропонованих змін набрання чинності планувалося з 19 квітня 2020 року), а окремих його положень — відтермінувати до 1 січня 2021 року (замість 1 жовтня 2020 року)  

 

Соцстрахування працівників
 •  Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання також такого страхового випадку як перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також й на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій. Така допомога виплачується Фондом соціального страхування України застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією  інвалідності незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок настання зазначеного вище страхового випадку, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
 • Особам, які перебувають  в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також й на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу 

 

Кредитування 
 • У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язання за таким договором. 
 • У період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року забороняється збільшення процентів за користування кредитом (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів). Така заборона не поширюється на випадки застосування  змінюваної процентної ставки, за яких кредитодавець самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов’язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором. 

 

Відтерміновується набрання чинності ЗУ “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг”  до 1 серпня 2020 року (до запропонованих змін набрання чинності планувалося з 19 квітня 2020 року), а окремих його положень — відтермінувати до 1 січня 2021 року (замість 1 жовтня 2020 року). 

  

Платежі за житлово-комунальні послуги

Споживач звільняється від сплати пені у разі несвоєчасної сплати за житлово-комунальні послуги до 1 липня 2020 року.


BRDO є незалежним експертно-аналітичним центромщо фінансується Європейським Союзом в рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business.