Сектор

Будівництво

Сектор займається впровадженням ефективного регулювання і полегшенням ведення бізнесу у будівельній галузі.

Пріоритети сектору

A
Реформування сфери містобудівної діяльності
B
Цифровізація послуг у сфері містобудівної діяльності
C
Створення Єдиного державного реєстру адрес, Реєстру будівель та споруд та Реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад
D
Захист речових прав фізичних та юридичних осіб на нерухомість, яка буде споруджена в майбутньому
E
Імплементація в українське законодавство Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради щодо встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельної продукції та скасування Директиви Ради № 89/106/ЄEC
F
Гармонізація законодавства України та ЄС

Команда сектору

Таїсія Барингольц
Керівниця сектору "Будівництво"
Експертка з питань надання адміністративних послуг у сфері будівництва, розвитку системи електронних реєстрів та послуг. Юристка з 20-річним досвідом роботи. Магістр бізнес-адміністрування. Займається удосконаленням правового регулювання у сфері містобудування, реінжинірингом адміністративних послуг у цій сфері, створенням правових засад для гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому, цифровізацією публічних послуг. Має значний досвід у створенні правового підґрунтя для запровадження та функціонування в Україні національних електронних інформаційних ресурсів.
Дмитро Барзилович
Експерт сектору "Будівництво"
Сертифікований фахівець з будівництва (категорія - Провідний). Експерт з питань технічного регулювання та розвитку професійного саморегулювання у сфері будівництва. Досвід державної служби понад 20 років. Досвід роботи на виробництві понад 25 років. Має глибокі знання, практичний досвід та нестандартні підходи до ключових реформ у сферах технічного регулювання у будівництві та професійної саморегуляції. Займається удосконаленням нормативно-правової бази з питань технічного регулювання в будівництві, розвитком професійного саморегулювання. Є співавтором більше 10 законів та нормативно-правових актів, 8 Зелених книг.
Андрій Біленко
Експерт сектору "Будівництво"
Сергій Середюк
Експерт сектору "Будівництво"
Має 15-річний досвід управлінської діяльності на промислових підприємствах у металургійній та суміжних галузях промисловості.
Олександр Дмитрук
Експерт сектору "Будівництво"
Маркетолог, системний та бізнес-аналітик. Експерт з містобудування та будівнитцва. Має понад 25 років практичного досвіду системного аналізу, маркетингового та стратегічного планування в містобудівній, банківській, транспортній та сфері інформаційних технологій. Забезпечує аналітичну підтримку удосконалення нормативно-правової бази та реформування містобудування та індустрії будівельних виробів.

Проекти актів сектору

Проекти нормативно-правових актів, розроблені за участі сектору
Назва НПА
Тип НПА
Дата ухвалення
Номер
Назва НПА
Тип НПА
Тип НПА
Постанова
Дата ухвалення
23.12.2021
Номер
1427

Аналітичні документи сектору

Зелені книги та інші аналітичні та політичні документи, розроблені сектором
Назва
Оприлюднено
Дата проведення консультацій
Назва
Дата оприлюднення
Оприлюднено
Квітень 2022
Дата проведення консультацій
Оприлюднено
Листопад 2021
Дата проведення консультацій
Оприлюднено
Липень 2020
Дата проведення консультацій
Оприлюднено
Липень 2020
Дата проведення консультацій
Оприлюднено
Березень 2020
Дата проведення консультацій
Оприлюднено
Січень 2019
Дата проведення консультацій
Оприлюднено
Листопад 2018
Дата проведення консультацій
Оприлюднено
Червень 2018
Дата проведення консультацій
Оприлюднено
Квітень 2018
Дата проведення консультацій
Оприлюднено
Листопад 2017
Дата проведення консультацій
Оприлюднено
Листопад 2017
Дата проведення консультацій
Оприлюднено
Жовтень 2017
Дата проведення консультацій
Оприлюднено
Квітень 2017
Дата проведення консультацій