Запит держави на цифровий освітній контент – передумова якісних змін в освіті та економічного зростання країни

17-05-2018

Цифрові технології є невід’ємною частиною сучасної освіти в світі, однак в Україні ринок електронного освітнього контенту досі є малорозвиненим. Концепція реформування загальної середньої освіти в Україні передбачає впровадження сучасного освітнього середовища, зокрема електронного. Протягом 2018 року має бути створена національна е-платформа, здійснена розробка перших е-підручників*, курсів дистанційного навчання для школярів та підвищення кваліфікації для вчителів. Проте численні технічні, регуляторні та фінансові бар’єри гальмують процес. Зокрема, неефективність державного управління у галузі, відсутність належного доступу до Інтернет та незадовільне технічне оснащення більшості шкіл.

Так, якщо на паперові підручники у бюджеті на 2018 рік передбачено 732 млн грн, то на електронні – лише 40,9 млн грн. При цьому очікується, що кошти витрачатимуться не лише на розробку е-підручників, а також на закупівлю необхідного обладнання (планшети, нетбуки тощо). Відповідно до даних Інституту освітньої аналітики, з 16 тис. закладів середньої освіти в країні лише 5,6 тис., або 34%, мають більше 20 комп’ютерів.

Проблематику ринку представники влади, бізнесу, громадськості та експертних кіл обговорювали 17 травня під час Круглого столу «Нова якість освіти через цифрові технології: перспективи ринку E-learning в Україні». Організатором заходу виступив BRDO за підтримки EU4Business\FORBIZ в рамках Публічного діалогу #PROДіалог.

«Реформування освіти відіграє ключову роль для розвитку цифрової економіки та суспільства. Відповідно до нового Закону «Про освіту», держава має безоплатно забезпечити підручниками, в т.ч. електронними, всіх школярів та вчителів. В цьому плані дуже важливими є два аспекти: по-перше, сучасний цифровий контент та його якість, по-друге, національна е-платформа, що має стати багатофункціональним та гнучким інструментом для впровадження е-learning. Сучасні технології в школі мотивуватимуть дітей до навчання і формуватимуть практичні навички та компетенції», – відзначила Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич.

За оцінкою BRDO, поточний розмір ринку електронного освітнього контенту є незначним та складає всього 14,1 млн грн. При цьому з 3,9 млн учнів закладів середньої освіти, лише 176 тис. осіб є користувачами електронних освітніх послуг. Зважаючи на низьку купівельну спроможність населення, стимулом до розвитку ринку цифрового освітнього контенту може стати державне замовлення та модель його закупівлі державою, подібно до традиційних ринків освітніх матеріалів.

«Ринок потребує від держави зрозумілої політики і чіткої стратегії щодо цифрових освітніх технологій – дорожньої карти, яка дозволить бізнесу планувати діяльність і розробляти інноваційні продукти. Паралельні кроки – забезпечення необхідного технічного оснащення у школах, доступність електронних освітніх матеріалів та стимулювання вчителів до використання цифрових технологій. Світова практика свідчить, що країни з передовими системами освіти – Фінляндія, Швейцарія, Сінгапур, Корея, Уругвай – випереджають інших і за рівнем економічного розвитку», – наголосив керівник сектору IT BRDO Олександр Кубраков.

Повноцінному впровадженню e-learning також загрожують регуляторні вимоги поза освітньою сферою. Зокрема, санітарні правила та норми, затверджені МОЗ, обмежують кількість уроків із застосуванням  технічних засобів навчання до 4-х на тиждень для початкової школи і до 6-ти уроків для старшокласників – тобто, менше одного уроку на день. Крім того, розглядається включення до санітарних норм вимог щодо площі у 4,5 м2 на одного учня при роботі з комп’ютерною технікою. Це означає необхідність забезпечити школи кабінетами площею більше 90 м2 та фактично унеможливлює розвиток e-learning. Неврегульованість питання вимог щодо комплексної системи захисту інформації при використанні електронного контенту – персональних даних користувачів та державної інформаційної системи загалом – також є бар’єром для використання іноземних ресурсів чи хмарних технологій, що є важливими складовими сучасної електронної освіти.

До прийняття нового Закону «Про освіту» чіткого визначення е-підручника не існувало, проте наразі він розглядається ключовим елементом освітніх цифрових технологій в школах, адже має забезпечити набуття не лише знань, але й компетенцій, а також зацікавити учнів до навчання завдяки максимальному використанню мультимедійного та інтерактивного наповнення.

Експерти BRDO разом з фахівцями МОН та Інституту модернізації змісту освіти вже розробили низку нормативних актів, призначених стати першим кроком для запровадження цифрової освіти. Зокрема, Положення про електронний підручник та Постанову КМУ «Про національну електронну платформу», що вже пройшли громадське обговорення та наразі знаходяться на етапі затвердження.

Для повноцінного впровадження е-підручників необхідно також розробити:

  • Положення про експертизу електронних підручників.
  • Порядок забезпечення електронними підручниками здобувачів середньої освіти.
  • Порядок використання коштів на забезпечення е-підручниками.

У заході також взяли участь представники МОНу, Директор освітніх програм Асоціації IT Ukraine Галина Лакуста, Заступник директора Інституту модернізації освіти Світлана Литвинова, Радник Голови Держагентства з питань електронного урядування Андрій Піскун, керуючий партнер видавництва «Розумники» Ігор Каплаушенко, співзасновник EdPro Юрій Табачин, керівник проекту EdEra Ілля Філіпов, керівник Unicheck Сергій Ткаченко, представники освітніх та громадських кіл.

З Зеленою книгою «E-learning» та презентацією можна ознайомитися на www.regulation.gov.ua.

* Закон «Про освіту» визначає поняття електронного підручника (посібника) як електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію. Закон також передбачає використання в освітньому процесі електронних версій підручників, мультимедійних навчальних ресурсів, публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів в мережі Інтернет.

Партнери