Аналітика
03.02.2022

Прогрес в частині асоціаціії залізничного транспорту з ЄС все ще недостатній

У жовтні 2022 року, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, має бути завершено увесь комплекс заходів з реформування залізничного транспорту. Станом на кінець 2021 року не виконано жодного заходу.

Експерти BRDO Андрій Буковський та Зоя Мельник поділилися своїми напрацюваннями, отриманими під час дослідження ринку «надання в користування вагонів у межах України».

1. Ключовим фактором генерації ризиків порушення законодавства про захист економічної конкуренції є поєднання у складі однієї юридичної особи (суб’єкта господарювання) видів діяльності, що провадиться як на монопольному, так і на конкурентному сегментах ринку. Цей фактор багаторазово посилюється внаслідок того, що АТ «УЗ» перебуває у стані природної монополії (у частині надання в користування інфраструктури залізничного транспорту), а також є суб’єктом здійснення нагляду (контроль, перевірка) за додержанням вимог нормативно-правових актів із гарантування безпеки руху на залізничному транспорті, їхньої класифікації, обліку та аналізу.

Ступінь монопольного становища АТ»УЗ» природна монополія монопольне (домінуюче)

ознаки монопольного становища 

а) надання в користування інфраструктури

   
б) перевезення вантажів залізничним транспортом  

✓ 100%

в) надання послуг магістральних вантажних локомотивів  

✓ 100%

г) надання в користування вагонів у межах України  

✓ понад 35%

Стратегічним шляхом щодо обмеження монополізму та розвитку конкуренції, створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту є наполегливе виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію в частині залізничного транспорту, які полягають у запровадженні нової моделі ринку, аналогічної європейським залізничним системам.

Слід зазначити, що з 2006 року список цілей державного регулювання щодо розвитку залізничного транспорту практично не змінювався й переносився з однієї концепції або програми до іншої, з одного плану заходів або стратегії до наступних. Це свідчить про незначний прогрес або ж відсутність прогресу в залізничній реформі протягом останніх 14 років, що в підсумку і призвело до теперішньої ситуації, яку, зокрема, у Звіті ЄС назвали критичною.

2. Наріжним каменем структурних реформ залізничного транспорту України, як і більшості залізниць розвинених країн, що реформуються, є перехід від неефективної територіально-галузевої структури управління (коли, у випадку України, кожна із шести залізниць займалася всіма видами діяльності) до ринкової, вертикально інтегрованої за основними видами діяльності організаційної структури.

3. Наразі всі необхідні заходи щодо реструктуризації АТ «УЗ» відповідно до законодавства ЄС щодо відокремлення функцій управління інфраструктурою та здійснення перевезень, підготовки товариства до запуску конкурентного ринку залізничних перевезень вже знайшли своє відображення в планах*** уряду, ухвалених на підставі указів Президента України та Національної транспортної стратегії України.

Слід враховувати, що зазначені плани містять складний комплекс взаємопов’язаних та послідовно обумовлених заходів. І поточні невиконані завдання унеможливлюють виконання наступних у визначений строк.

У жовтні 2022 року, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, має бути завершено увесь комплекс заходів з реформування залізничного транспорту. Станом на кінець 2021 року не виконано жодного заходу.

4. План заходів із реалізації Угоди про асоціацію, зокрема, передбачає створення холдингової структури АТ «УЗ» за функціональним принципом (у тому числі утворення вагонних компаній).

5. Плани уряду щодо реформування залізничного транспорту враховують вимоги європейського законодавства та рекомендації міжнародних консультантів і експертів, зокрема, у 2018 році ООН оприлюднила звіт «Реформа на залізничному транспорті в регіоні ЄЕК», у якому було розглянуто стан проведення реформи в багатьох країнах, у т.ч. і в Україні. (Експерти BRDO Андрій Буковський та Зоя Мельник підготували стислий огляд цього документа)

У 2020-2021 роках експерти сектору «Транспорт і інфраструктура» BRDO провели масштабний аналіз «Залізничні вантажні перевезення». За допомогою диференційованого підходу щодо визначення інституційних, економічних та організаційних проблем галузі, було описано стан конкуренції на ринку залізничних перевезень в Україні, а також сформульовано конкретні пропозиції для вирішення найбільш нагальних його проблем. Результати дослідження та експертні висновки можна знайти у Зеленій книзі.

Чи змінилося щось за останній рік в динаміці розвитку галузі? Можна буде дізнатися із нової зеленої книги «АНБАНДЛІНГ АТ «Укрзалізниця»: лібералізація ринку оперування вантажними вагонами», щодо якої з метою напрацювання ефективних рішень у галузі офіс ефективного регулювання починає публічні консультації (детальніше на REGULATION.GOV.UA #PROДіалог)

*** 

План заходів з виконання Угоди про асоціацію (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-п);
План заходів з реалізації НТСУ-2030 (https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku-321-070421);
План заходів з реформування залізничного транспорту (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1411-2019-р)

За матеріалами URM