19.01.2016

Створення ефективного регулювання

Формування концепцій ефективного регулювання (Regulation concepts) та забезпечення їх реалізації полягає у комплексній оцінці державного регулювання окремих секторів, сегментів економіки або окремих ринків, застосування окремих засобів регулювання або інструментів регулювання.

brdo-report-concept-2