Місія

Допомогти Україні стати ефективною інституційно-спроможною державою

Ціль:

розробити та впровадити інструменти ефективного державного регулювання, спрямовані на суспільний інтерес та розвиток малого та середнього підприємництва

Завдання:

  • побудова ефективного регулювання;
  • системний перегляд регуляторного поля та його очищення від неактуальних та незаконних актів;
  • підвищення інвестиційної привабливості  України в рейтингу Doing Business;
  • впровадження ризик-орієнтованого підходу в діяльності інспекційних органів;
  • розвиток потенціалу підприємництва та допомога у започаткуванні бізнесу;
  • налагодження Публічного діалогу між державою та бізнесом;
  • сприяння виконанню євроінтеграційних зобов’язань України;
  • аналіз політик;
  • сприяння реформуванню державного управління.