Новини
08.09.2022

Будівництво і європейський зелений курс – як зробити галузь більш інноваційною й екологічною

У загальносвітовій будівельній індустрії зайнято близько 7% працездатного населення світу – це робить її  однією з найбільших галузей світової економіки з ринком щонайменше у 10 трильйонів доларів США. При цьому галузь має потенціал збільшення доданої вартості будівельної діяльності завдяки підвищенню інтелектуальної складової щонайменше на 1,6 трильйона доларів США. Але як один із найбільших споживачів сировини та супутньої продукції, будівельна галузь відзначається вкрай неефективним використанням ресурсів та високими показниками генерації відходів – до 25-30% від загального об’єму в процесі виконання будівельних робіт.

В Україні будівельна галузь досі розвивається за екстенсивним сценарієм, не використовуючи інтелектуальні інновації і не зменшуючи свій негативний вплив на довкілля. Як Україні стимулювати розвиток інтелектуальної складової для інтенсивного розвитку галузі і водночас дотримуватися цілей Європейського зеленого курсу у будівництві?  Для відповіді на ці запитання команда BRDO підготувала Зелену книгу «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу будівель та споруд».

Європейська стратегія Зеленого курсу приділяє важливе значення будівництву та реновації. Серед її цілей – розвиток «зеленого» будівництва та безвуглецевого виробництва як елементів циркулярної економіки, що дозволять зменшити використання енергії та ресурсів. Окрім цього, у стратегії зафіксоване прагнення потроїти швидкість ремонту всіх будівель, щоб зменшити забруднення, що відбувається під час цих процесів, – і це особливо важливо для України, що постала перед викликом масштабної повоєнної відбудови.

На сучасний ринок будівельних послуг значно впливає технологічний розвиток та глобальне проникнення інновацій на всіх етапах сукупності технологічних процесів будівництва та управління життєвим циклом об’єкта. Саме інновації, нові технології та підходи, передусім формують майбутні тренди й тенденції глобального і національного ринку будівництва.

«Усі поточні тренди, що здатні сформувати майбутній ландшафт та логіку розвитку як сфери будівництва, так і індустрії будівельних матеріалів, залежать від швидких темпів впровадження нових технологій та інновацій. Такі кроки передбачають підвищення рівня інтелектуальної складової в процесах і собівартості продукції на будівельному ринку. Прогнозовано зростатиме рівень вимог до виконавців робіт та представників регуляторних органів. У нашій новій Зеленій книзі ми детально проаналізували стан справ на українському будівельному ринку і найкращі світові практики, а також запропонували перелік оперативних кроків для стимулювання розвитку інтелектуальної складової у взаємодії учасників будівельного ринку», − зазначив Олексій Дорогань, виконавчий директор BRDO.

Зелена книга містить аналіз таких складових будівельної галузі:

  • наявний стан та пріоритетні напрямки розвитку галузі будівництва на підставі даних Державної служби статистики України та іншої статистичної та аналітичної інформації, отриманої з відкритих джерел;
  • механізми взаємодії ключових стейкхолдерів процесів будівництва та експлуатації будівель і споруд у розрізі життєвого циклу будівель і споруд;
  • суть та вплив Європейського Зеленого Курсу на майбутній розвиток будівельних індустрій та галузі, можливості й перспективи безпосередньої участі України не лише у забезпеченні досягнення критеріїв «зеленої» циркулярної економіки, а й впливати на планування заходів щодо виконання ЄЗК;
  • особливості взаємодії учасників у процесі надання будівельної продукції на ринку;
  • динаміка питомої ваги інтелектуальної складової в процесах будівництва та суміжних з ними, її вплив на ефективність розвитку галузі.

Зелену книгу можна прочитати на regulation.gov.ua

Долучайтеся до онлайн-консультації щодо нового дослідження: заповнити анкету