12 жовтня відбулась конференція “Сadastr Camp 2018”

12 жовтня відбулась конференція CADASTRE CAMP 2018 до участі у якій запрошувались землевпорядники, містобудівники та юристи земельного права. Конференція організована компанією INGER grad у партнерстві з BRDO, Юридичною компацією “Totum” – та Асоціацією фахівців землеустрою України. Всього у конференції прийняло участь 242 учасники.

Третя сесія конференції стосувалась розвитку місцевих містобудівних кадастрів та  GIS систем. Модерував цю дискусію керівник проектної групи “Відкрите просторове планування” Пілат Олег. З презентаціями виступили архітектори та керівники кадастрових служб міст Рівне, Одеса та Чернівці. Доповідачі розповіли про шлях побудови кадастрових систем у цих містах та перспективи їх вдосконалення у майбутньому.

Декілька ключових тез, з конференції від основних доповідачів:

Головний архітектор міста Чернівці – Хілько Наталія Олексіївна:

“Для вдалого переходу від закладеного підґрунтя до прозорого та ефективного управління державними установами та співпраці з громадою необхідно щорічно моніторити досягнуті результати. Слід стратегічно на законодавчому рівні планувати оптимізацію роботи містобудівних кадастрів через впровадження ГІС – системи та стимулювати їх наповнення. На сьогоднішній день у всіх містах України наповнення геопорталів на різних етапах реалізації відповідно потребують неабиякої підтримки на державному рівні в удосконаленні нормативно-законодавчої бази, встановлення часових рамок впровадження геоінформаційних систем, створення централізованого навчально-консультаційного офісу та масової популяризації геопорталу серед інвесторів та населення”.

Начальник служби містобудівного кадастру міста Рівне – Тишкун Роман Юрійович:

“Муніципальні ГІС виконують багато функцій, починаючи з розвитку е-демократії закінчуючи оперативністю прийняття управлінських рішень. І на сьогоднішній день стоїть питання інтеграції муніципальних ГІС з іншими реєстрами та кадастрами, що дасть додаткові інструменти в управлінні містами та громадами. Вже не перший рік я чую дуже відомий лозунг «Бігати мають дані, а не люди», але центральні органи виконавчої влади роблять все щоб гальмувати цей процес, так би мовити узурпація даними”.

Начальник служби містобудівного кадастру міста Одеси – Греков Олександр Сергійович:

“Становлення ГІС-систем у різних населених пунктах знаходиться на різних етапах і часто супроводжується різними методиками та технологіями. Це відбувається з причини нечітких, а інколи суперечливих нормативно-правових та нормативних актів, відсутності єдиного методичного центру, який би координував теоретичні та практичні розробки у сфері ГІС та містобудівних кадастрів.

Таким методичним центром могла б стати організація під координацією Мінрегіону. Вона б могли збирати та концентрувати на єдиній методичні платформі всі існуючи сьогодні проекти та у тісній співпраці вирішувати практичні завдання, надавати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, нормативів та стандартів.

На наш погляд, потрібно приділити увагу доопрацюванню ДБН Б1.1-16:2013 “Склад та зміст містобудівного кадастру”, Порядку проведення містобудівного моніторингу, затвердженого наказом Міерегіону № 170. Потрібна  розробка та затвердження Типового положення і Порядку ведення адресного реєстру населених пунктів. Є чимало інших питань, які потребують врегулювання… ”.

Дякуємо організаторам конференції Ігорю Райкову, Максиму Шевчуку та всій команді компанії “Інгер-град”.