Новини
06.05.2022

Біопаливо як альтернатива моторному паливу

В Україні останні тижні позначилися нестачею палива, кількагодинними чергами до автозаправок і складністю поставок бензину і нафтопродуктів. Чи можливе використання альтернативних видів палива і зменшення залежності від закордонних поставок бензину і дизелю?

У 2019 році експерти BRDO дослідили ринок виробництва рідких моторних біопалив і визначили, що в Україні існує великий потенціал власного виробництва біопалива. Але понад 62% внутрішнього споживання бензину та 90% дизпалива Україна задовольняла за рахунок імпорту.

Виробництво і використання біопалива здатне забезпечити додаткові інструменти для енергонезалежності країни, зокрема транспортного сектору та зняти щорічну проблему відсутності палива для сільського господарства. Проте замість власного виробництва, Україна щороку експортує значні обсяги сировини.

Експортовані Україною ріпак, соя і технічна олія еквівалентні 1,6-1,9 тонн біодизелю. У свою чергу, якби Україна виробляла цю кількість біодизелю з сільськогосподарської сировини, що експортується, це могло б замістити до 30% імпортованого дизелю. 

10% імпорту бензину також може замістити за рахунок додавання біоетанолу вітчизняного виробництва. Так, близько 1,2-1,9% від обсягу пшениці та кукурудзи, які було експортовано у 2017-2018 маркетинговому році, можна було використати як сировину для виробництва біоетанолу. При цьому частка біоетанолу  у бензині може складати до 7-8%, і така суміш є абсолютно безпечною для сучасних двигунів без необхідності їх модернізації. 

За оцінкою BRDO, для розвитку біопаливної галузі необхідно створити чітке і прозоре законодавство, що передбачає, зокрема:

1. Впровадження стимулюючих фінансово-економічних інструментів:

  • скасування або суттєве зниження ставок акцизного податку на  біодизель і його суміші та моторні бензини із вмістом біоетанолу;
  • скасування необхідності подання податкового векселю для виробників біоетанолу;
  • формування гарантованого попиту на моторні біопалива (наприклад, встановлення ринкових квот та графіку підвищення частки біопалива в загальному обсязі палив), або надання державної підтримки (субсидій), суб’єктам господарювання, що працюють у сфері.

2. Імплементацію в українське законодавство обов’язкових критеріїв сталості при виробництві біопалива, дотримання яких наразі є добровільним. Ці вимоги дозволять забезпечити екологічність моторних біопалив та скоротити викиди в атмосферу.

3. Завершення процесу гармонізації законодавства з відповідними нормами ЄС.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю BRDO і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.