Новини
27.01.2016

BRDO: Проекти ліцензійних умов щодо поводження з небезпечними відходами не відповідають вимогам низки законодавчих актів

Офіс ефективного регулювання BRDO опрацював проекти ліцензійних умов щодо провадження господарської діяльності з поводження небезпечними відходами та виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, розроблені Міністерством екології та природних ресурсів України.

Експерти Офісу звертають увагу на невідповідність проектів вимогам цілої низки законодавчих актів.

Всупереч вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» до проектів включені норми, які призведуть до дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю).

Нагадаємо, що Мінприроди, як і будь-який орган ліцензування, здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням ліцензіатами вимог ліцензійних умов. Тому, якщо положення ліцензійних умов включають вимоги до ліцензіата дотримуватись, наприклад, правил пожежної безпеки, то виконання цих вимог може перевірити Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій.

Також в проектах ліцензійних умов передбачається дублювання повноважень Державної інспекції України з питань праці та Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Окрім цього у проектах від здобувача ліцензії вимагається надати низку копій документів, які є у відкритому доступі. Зазначені вимоги не відповідають Закону про ліцензування та Закону України «Про адміністративні послуги». А в одному з проектів ліцензійних умов  вимагається також і подання оригіналів документів, що прямо заборонено законом про ліцензування.

Один з проектів містить у собі норму про заборону одночасної оренди матеріально-технічної бази двома і більше суб’єктами, що провадять господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами.

Однак, зазначене обмеження протирічить визначеному в Законі про ліцензування принципу рівності прав суб’єктів господарювання щодо вільного вибору суб’єктом господарювання території своєї діяльності.