Експерти BRDO проаналізували регулювання на ринку діяльності з організації будівництва

За часів СРСР сфера організації та фінансування будівництва належала до переліку найбільш контрольованих і централізованих. Професійні підприємницькі організатори будівництва (у розвинених країнах їх називають девелоперськими компаніями) почали розвиватися в Україні у середині 1990-х років. За цей час ринок послуг з девелопменту нерухомості пройшов кілька фаз розвитку та криз і наразі є відносно сталою галуззю економіки України. Тим не менш, поняття “девелопер” і “девелопмент” досі не врегульовані на законодавчому рівні, а чинне регулювання ринку фактично побудоване на ще радянських принципах.

Український девелоперський ринок залишається в основному закритим для незалежних гравців. Хоча кількість суб’єктів ринку збільшилась на 15% з 1941 року, частка збиткових підприємств є значною (46,5%). Збитковість майже кожного другого підприємства свідчить або про неефективність функціювання ринку, або про його непрозорість.

Загальний обсяг реалізованої продукції на ринку у 2017 році сягнув 14,9 млрд грн (за функціональним підходом), а сумарні чисті збитки компаній становили 1,3 млрд грн. Оскільки сумарна частка витрат на оплату праці, амортизацію тощо досить мала (13% у середньому за 2012-2017 роки, 11% у 2017 році), постійна збитковість компаній протягом тривалого часу найбільш імовірно пов’язана із непрозорістю.

Для того, щоб вирішити проблеми ринку, необхідне реформування чинного законодавства, зокрема, шляхом:

  • створення можливостей для застосування міжнародно визнаних форм будівельних контрактів та механізмів розподілу ризиків і відповідальності між замовником та підрядником;
  • реформування вітчизняної системи ціноутворення у будівництві;
  • запровадження додаткових механізмів гарантування якості проектної документації;
  • підвищення ефективності здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури;
  • удосконалення законодавства з питань державного архітектурно-будівельного контролю;
  • запровадження ринкового нагляду за виробництвом будівельних матеріалів і виробів.

Експерти BRDO провели системний аналіз чинного регулювання ринку діяльності з організації будівництва, результати якого можна прочитати у Зеленій книзі. Чекаємо на ваші коментарі! http://bit.ly/2xPTkvz