Поширення інституту довірчої власності на сферу забезпечення зобов’язань не сподобалося ГНЕУ

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України (ГНЕУ) рекомендувало відхилити законопроект №4188 щодо запровадження в Україні інституту довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, який розроблений за участю експертів Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Основні зауваження фахівців ГНЕУ стосуються самої ідеї запровадження інституту довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань.

При цьому, ГНЕУ не враховано того факту, що інститут довірчої власності як спосіб забезпечення зобов’язань існує ще з часів римського права та активно використовується у країнах ЄС, а його функціонування передбачене директивою ЄС №2002/47/ЕС. Імплементація даної директиви є одним з наших зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЕС.

Довірча власність як інститут забезпечення виконання зобов’язань є новим явищем для української системи права та багато положень законопроекту потребують детального обговорення у експертному середовищі. Попри це, реальні недоліки цього інституту та можливі шляхи вдосконалення залишились поза межами висновку науково-експертного управління.

BRDO не погоджується з таким рішенням. Ознайомитись з нашими коментарями до тексту зазначеного висновку можна за посиланням.