Новини
16.09.2022

Як модернізувати енергетику України і мінімізувати ризики політики Європейського зеленого курсу – дослідження BRDO

Кліматичні зміни, погіршення екології та виснаження запасів невідновлюваних природних ресурсів становлять загрозу для світової економіки, здоров’я і життєдіяльності людини та природних екосистем. Перехід до вуглецевонейтральної економіки спрямований, насамперед, на захист життя людини і тварин шляхом зменшення забруднюючих викидів. Дорожня карта Європейського зеленого курсу містить комплекс заходів щодо підвищення ефективності використання енергоресурсів та зменшення викидів. Зокрема, передбачається запровадження обмежень до вуглецеємної продукції, яка імпортується до країн ЄС, шляхом застосування Carbon Border Tax.

Існують ризики такого вуглецевого коригування і на український експорт до ЄС загалом та енергетичну галузь зокрема. Щоб оцінити ризики і визначити шляхи мінімізації негативного впливу на енергетику в Україні, аналітики BRDO розробили Зелену книгу «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній галузі України для відповідності цілям Європейського зеленого курсу».

Запровадження Європейського зеленого курсу є глобальним процесом, який матиме серйозний вплив на світову торгівлю та забезпечення міжнародних ланцюгів поставок товарів. Тому державні інституції ЄС перебувають у процесі розроблення, обговорення та ухвалення стратегічних документів, на основі яких у подальшому вноситимуть зміни до чинних Директив та, за потреби, ухвалюватимуть нові. Для того, щоб приєднатися до ЄЗК і досягти кліматичної нейтральності, Україна також має працювати у цьому напрямку і розробляти стратегічні документи, які б визначали конкретні цілі та способи їх досягнення у визначений термін.

Долучення України до ЄЗК передбачає нові зобов’язання України в переході до вуглецевонейтральної економіки, виконання яких призведе до виникнення низки проблем в енергетичній галузі. Скорочення викидів парникових газів передбачає припинення видобутку вугілля, а також масштабні зміни в структурі енергогенеруючих потужностей та об’єктів електричних мереж, що є досить проблематичним в умовах нинішнього економічного стану України. Окрім цього, постраждає нафтогазовий сектор внаслідок істотного зниження попиту на нафтопродукти та природний газ як ресурс для виробництва енергії.

«Одним із основних завдань Уряду України є переведення економіки на рейки низьковуглецевого розвитку. Для досягнення зазначеної мети необхідно сформувати та забезпечити реалізацію нової державної політики у цій сфері. Передусім розробити Концепцію декарбонізації економіки України. Окрім цього, необхідно вжити заходів для забезпечення енергетичної безпеки України, зокрема, надійну та безперервну роботу енергосистеми та можливість інтеграції нових потужностей ВДЕ, а також модернізацію теплових та електричних мереж для зниження втрат енергії. У нашій Зеленій книзі ми розробили дорожню карту дій органів влади України для мінімізації негативних наслідків від реалізації в Україні політик, що відповідають загальним тенденціям Європейської зеленої угоди», − зазначив Олексій Дорогань, виконавчий директор BRDO.

Зелена книга, розроблена BRDO, містить аналіз Законодавства ЄС щодо політики запровадження Європейського зеленого курсу, опис ризиків впровадження принципів ЄЗК в енергетичній галузі України, а також визначення дій українського уряду для досягнення цілей ЄЗК в українських реаліях.

Зелену книгу можна прочитати на regulation.gov.ua