Новини
28.09.2022

Європейський зелений курс і Україна: 5 нових досліджень BRDO щодо реалізації ЄЗК

Зміна клімату й погіршення стану довкілля є екзистенційною загрозою для всього світу. Відповіддю на цей виклик є набір політичних ініціатив під назвою Європейський зелений курс (The European Green Deal, ЄЗК). Реалізація ЄЗК – важлива складова відновлення та євроінтеграції України.
 
Для того, щоб приєднатися до ЄЗК і досягти кліматичної нейтральності, Україна повинна “включитися” в цей процес уже зараз. “Зелений перехід” має відбуватися синхронно в багатьох галузях української економіки. Аналізу необхідних для цього кроків присвячені 5 актуальних досліджень BRDO:
 
  1. Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній галузі України для відповідності цілям Європейського зеленого курсу» містить аналіз законодавства ЄС щодо політики запровадження ЄЗК та опис ризиків впровадження принципів ЄЗК в енергетичній галузі України.
  2. Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу будівель та споруд» пропонує підходи, що забезпечать сталий розвиток будівельної галузі в Україні за інтенсивним сценарієм, з використанням інтелектуальних інновацій і зменшенням негативного впливу на довкілля.
  3. Зелена книга BRDO «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і відновлення» аналізує, яким стане український цифровий перехід, що має відбуватися одночасно із зеленим переходом (twin transition). У післявоєнному відновленні України саме потенціал цифрової трансформації може стати одним з ключових факторів для досягнення цілей ЄЗК.
  4. Зелена книга BRDO «Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формування сталої мобільності» досліджує майбутню “зелену” трансформацію складного для декарбонізації сектору — транспортного. В книзі ви знайдете пропозиції стосовно комплексної стратегії досягнення сталої мобільності в цій галузі.
  5. Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглецевих ринків та інструментів їхнього регулювання» містить аналіз систем торгівлі викидами, вуглецевих податків, регулювання імпорту/експорту, а також заходів для стимулювання розвитку низьковуглецевої економіки в Україні.