01.04.2021

Ефективне регулювання ринку конопель

Мета реформи

Встановити чіткі та прозорі правила на ринку, забезпечити ефективне регулювання ринку конопель в Україні.

Механізм

Усунення зайвого регулювання, зокрема квотування та ліцензування для вирощування конопель; гармонізація законодавства України та ЄС, виконання зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію.

Інструмент

Зміни до ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Постанови КМУ №589; окремий нормативно-правовий акт, який би регламентував процедуру проведення перевірок вмісту тетрагідроканнабінолу.

2020 року експерти BRDO проаналізували світовий досвід та українське законодавство — і розробили рекомендації щодо відновлення ринку технічних конопель в Україні, викладені в Зеленій книзі «Ринок технічних конопель». Ми також розробили бізнес-кейс «Культивування технічних конопель» для державного інфосервісу #StartBusinessChallenge. У 2021 році BRDO працює над внесенням змін до НПА щодо спрощення регулювання ринку вирощування технічних конопель.

Що пропонується?

Застосування квотування до технічних конопель на рівні з наркотичними засобами є недоцільним, жорстким і таким, що порушує право суб’єктів господарювання вільно здійснювати свою діяльність. Саме тому необхідно скасувати квотування як зайвий і недружній для бізнесу інструмент регулювання, що також має високі корупційні ризики. 

Крім цього, дозволений в Україні рівень ТГК (тетрагідроканнабінолу) у технічних коноплях є занизьким 0,08%, тоді як у країнах ЄС 0,2 %.  Відповідно до Угоди про асоціацію, Україна зобов’язалась імплементувати Регламент Ради (ЄС) №1307/2013 та встановити вимоги до вмісту ТГК. Це означає, що Україні варто підняти дозволений рівень ТГК до 0,2%. Також потрібно розробити нормативно-правовий акт, який би регламентував процедуру проведення перевірок вмісту тетрагідроканнабінолу.

Ліцензійні вимоги та Вимоги до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення цієї діяльності, потребують приведення у відповідність, адже не відповідають одне одному, що, у свою чергу, створює колізію та додаткові бар’єри для підприємців.

Чому це потрібно Україні?

Якщо усунути зайве регулювання, українські аграрії зможуть займатися багатовекторним бізнесом із потенційним доходом до $100 тис. на га. Тому інструменти реалізації політики на ринку мають передусім стимулювати виробника та потенційних інвесторів, а не відлякувати їх. Для цього варто спростити регулювання, а також запровадити механізми стимулювання виробників — державну підтримку та аграрне страхування. Це дозволить створити нішу, привабливу для інвестицій.