08.04.2021

Інспекційна реформа

Мета реформи

Зменшити навантаження від державного нагляду (контролю) на доброчесний бізнес та запровадити додаткові інструменти забезпечення прав громадян на безпечне середовище.

Механізм

Збільшення прозорості перевірок, цифровізація взаємодії органів контролю та бізнесу, спрощення та вдосконалення процесу оскарження незаконних дій інспекторів, а також ліквідація недоброчесної практики уникнення законних перевірок.

Інструмент

Проект закону “Про основні засади державного нагляду (контролю)” (нова редакція Закону №877 “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”).

Що пропонується?

Зробити взаємодію бізнесу та державних органів більш прозорою та передбачуваною. Зокрема, задля цього буде сформовано публічний рейтинг підприємств залежно від ступеня ризику. Сума балів, нарахована тому чи іншому підприємству, вказуватиме на гранично можливу періодичність і тривалість перевірки. За підприємством залишається право подати скаргу в разі незгоди з присвоєним рейтингом та ступенем ризику.

Зміни будуть стосуватися й граничного терміну планових перевірок. Проектом закону запропоновано підхід, відповідно до якого гранична тривалість перевірки залежатиме від ступеня ризику: 5 днів для незначного ступеня, 10 — для середнього, і 15 — для високого. Разом із тим, обмеження щодо граничної тривалості перевірки малих і мікропідприємств збережено: незалежно від ступеня ризику їх можуть перевіряти планово не більше 5 днів.

Законопроект запроваджує можливість переходу всіх учасників — як бізнесу, так і інспекторів, — на єдину електронну систему взаємодії. Документом розширюється перелік інформації, яку орган контролю має вносити в електронний кабінет Інспекційного порталу. Це дозволяє автоматизувати більшу кількість процесів та отримувати доступ до ширшого переліку даних про стан перевірок. 

Задля безпеки громадян, особливо працівників підприємства, запроваджується інститут страхування. На підприємствах, які матимуть страховий поліс на свою діяльність, періодичність державних перевірок буде зменшено.

Чому це потрібно Україні?

Зміни, запропоновані у новій редакції Закону мають збалансувати інтереси бізнесу, громадян та органів контролю, діджиталізувати і полегшити процеси, надати інструменти оскарження дій контролюючих органів та захистити кінцевих споживачів. Законопроект вже оприлюднено для громадського обговорення.