29.11.2021

Реформа доступу до нафтогазоносних надр

Мета реформи

Стимулювання інвестицій у розвиток галузі для забезпечення країни енергоресурсами

Механізм

Оновлення законодавства.

Інструмент

Проєкт постанови КМУ “Про внесення змін до Порядку розпорядження геологічною інформацією”.

Проєкт постанови КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 848”.

Проєкт постанови КМУ “Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами”.

Проєкт постанови КМУ “Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами”.

Експерти BRDO займаються дослідженням галузі із 2018 року, коли було опубліковане дослідження “Регулювання доступу до нафтогазоносних надр”. На його основі розроблялися проєкти НПА. 

Що пропонується?

  • Створити рівні та прозорі умови доступу до надр, зокрема в частині впровадження електронних аукціонів з продажу спецдозволів на користування ними.
  • Спростити розпорядження державною геологічною інформацією.
  • Розробити механізми залучення інвестицій у нафтогазовидобувну галузь з урахуванням необхідності деконцентрації ринку.

Чому це потрібно Україні?

Україна має величезні запаси енергоресурсів, проте є імпортозалежною. Запаси природного газу в українських надрах дозволяють повністю забезпечити потреби держави протягом 30 років, а нафти і конденсату – протягом 15-ти. При цьому 81% від потреб у нафті та 44% у газі задовольняється за рахунок імпорту. Державна політика у сфері регулювання доступу до нафтогазоносних надр не досягає своїх цілей і потребує кардинальної зміни підходів.