29.11.2021

Створення ринку рідкого моторного біопалива

Мета реформи

Диверсифікація джерел енергії за рахунок використання альтернативних видів палива.

Механізм

Оновлення законодавства.

Інструмент

Проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту”.

Що пропонується?

У березні 2019 року експерти BRDO дослідили ринок біопалива, а в жовтні 2020 – ринок моторних палив, і розробили проєкт закону України. Пропоновані зміни у регулюванні передбачають:

  •  запровадження обов’язкової частки рідкого біопалива (біокомпонентів) в обсягах реалізованого палива моторного з 1 січня 2022 року на рівні не менш як 2% від загального квартального обсягу реалізованого палива, з поступовим його збільшенням до 8,5% з 1 січня 2029 року;
  • дотримання критеріїв сталості у виробництві біопалива;
  • можливість реалізації кінцевому споживачу палива як з біокомпонентами, так і без них;
  • звітування щодо дотримання частки біокомпонентів відбуватиметься один раз на квартал. 

Чому це потрібно Україні?

Виробництво біопалива могло б послабити проблему залежності від імпорту нафтопродуктів, проте його вітчизняне виробництво скорочується. Наразі частка біокомпонентів становить близько 0,5% у структурі споживання моторних палив. Така ситуація обумовлена, перш за все, відсутністю стимулів виробництва та споживання  біопалива. 

Також Україна має імплементувати положення Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел в частині забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо частки енергії з відновлюваних джерел.