29.11.2021

Створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Мета реформи

Цифровізація адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, спрощене отримання послуг, впорядкування процесу будівництва в Україні.

Механізм

Створення окремої онлайн-платформи з переведенням надання послуг в онлайн-формат.

Інструмент

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», Постанова КМУ №681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

Що пропонується?

Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕСБ) покликана максимально впорядкувати процес будівництва в Україні і через публічність інформації унеможливити корупційні ризики. ЄДЕСБ має реалізувати весь життєвий цикл будівництва певного об’єкта: від отримання містобудівних умов та обмежень, паспорта забудови земельної ділянки і до його прийняття в експлуатацію.

Системою передбачається впровадження е-кабінетів замовника будівництва та інших відповідальних осіб у сфері будівництва, а також дозволить:

▪ підвищити якість надання послуг;

▪ забезпечити електронний документообіг у галузі за принципом «єдиного вікна»;

▪ інтегрувати всі реєстри та дані;

▪ скоротити перелік документів та часові витрати; 

▪ підвищити інвестиційну привабливість України.

Чому це потрібно Україні?

Е-система забезпечить повноцінну електронну взаємодію фізичних та юридичних осіб з державними органами, органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання, що дозволить зробити публічними і прозорими всі процеси надання послуг у будівництві.