Експерти BRDO підготували Концепцію реформування інституту саморегулювання в Україні

У 15 видах діяльності українське законодавство дозволяє створювати саморегулівні організації (СРО). По факту, утворено лише 20 СРО у 5 із 15 видів. Десятки об’єднань та асоціацій (на різних ринках), що прагнуть стати саморегулівними, не можуть набути офіційного статусу, оскільки для них це не передбачено законодавством.

Саморегулювання – не новий інститут для України. Однак в нашій країні ми спостерігаємо псевдосаморегулювання, оскільки ніде й нічим не визначено що це за явище, немає закріплених і загальноприйнятих принципів саморегулювання, відсутні єдині базові процедури. Не існує цілісного та системного підходу до впровадження і здійснення саморегулювання. Це все призводить до точковості регулювання, різноманітності проявів саморегулювання та створює перешкоди для його поширення.

39 нормативно-правових актів, що сформували відповідне регуляторне поле, не дають змоги визначити ні ключових ознак саморегулівної діяльності, ні цілей саморегулювання, ні особливостей статусу саморегулівної організації. У більшості видів діяльності саморегулювання формально неможливе через відсутність спеціального законодавства (наприклад, рекламна, охоронна, банківська діяльність тощо). У деяких випадках допускається створення СРО, але не передбачена відповідна процедура (наприклад, туризм). Як наслідок сьогодні:

  • представники бізнесу та професій не можуть об’єднатись в організації саморегулювання та займатись регулюванням ринку на законних підставах;
  • у більшості випадків представники бізнесу та професій не можуть контролювати якість свого ринку чи професійної діяльності, оскільки усунені від їх регулювання;
  • органи державної влади витрачають значні ресурси на виконання функцій з регулювання господарської та професійної діяльності, які можуть бути делеговані організаціям саморегулювання.

А між тим, у світовій практиці, саморегулювання як форма управління та самоконтролю підприємницьких об’єднань суттєво зменшує адміністративний тиск на бізнес і сприяє підвищенню стандартів бізнес-діяльності, відтак – кращому захисту інтересів споживачів.

Експерти BRDO дійшли висновків, що зміни в сфері саморегулювання потрібно починати не з закону, а з формування державної політики. За результатами обговорень та консультацій з усіма стейкхолдерами, ми підготували проект Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні. Її ухвалення задекларує та дасть старт єдиній державній політиці саморегулювання, а також – створить основу для подальшого нормативного забезпечення реалізації такої політики. Закликаємо міністрів підтримати проект Концепції саморегулювання на найближчому засіданні Уряду.