Експерти BRDO розробили проект закону про регулятора у сфері транспорту

Створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (далі – «НКРТ») триває вже 20 років. Сьогодні це питання є нагальним. 

Повноваження такого органу вже закріплені у чинних законах (зараз їх тимчасово виконує Міністерство інфраструктури України), а ефективна і неминуча у найближчому майбутньому реформа залізничного транспорту неможлива без створення НКРТ.

BRDO підтримує створення НКРТ, проте застерігає, що законопроект №3927 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту» містить низку проблемних питань, що може завадити створенню дієвого і ефективного регулятора в разі його ухвалення.

Експерти Офісу ефективного регулювання здійснили аналіз законопроекту, у якому сформулювали основні його недоліки.

Що робити?

Експерти BRDO напрацювали альтернативний законопроект, який не лише виправляє усі недоліки законопроекту №3927 в частині неконституційності й невідповідності європейським зобов’язанням, а й пропонує значно більше гарантій для сталої, безперебійної роботи незалежної та професійної НКРТ.

За основу законопроекту BRDO, подібно до проекту №3927, взято текст Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» в редакції, яка містила найбільше вимог до прозорості роботи НКРТ та гарантувала якнайширше залучення громадських організацій та бізнесу до обговорення проектів рішень.

При підготовці проекту були враховані положення Конституції України та рішення Конституційного Суду України № 5-р/2019 від 13.06.2019; № 21-рп/2008 від 08.10.2008, Директива 2012/34/ЄС про створення єдиного європейського залізничного простору, рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку, пропозиції бізнес-асоціацій та український контекст.

Читайте проект закону, порівняльну таблицю з коментарями та пояснювальну інфографіку до законопроекту тут.