Із чого почати анбандлінг «Укрзалізниці» – дослідження BRDO

Залізниця є однією з найбільш популярних засобів перевезення вантажу. Частка вантажообігу залізничними шляхами становить 75%. Але за останні роки залізничний транспорт втрачає свої перевізні здатності та прискорено деградує.

На ринку перевезення вантажів залізничним транспортом є монополіст – АТ «Укрзалізниця», яке, крім цього, займає домінуюче становище на ринку надання в користування вагонів у межах України та є суб’єктом здійснення нагляду за додержанням вимог нормативно-правових актів із забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті, їх класифікації, обліку та аналізу. Тобто по суті АТ «Укрзалізниця» надає послуги на ринку і має повноваження регулятора технічної політики, тобто контролює саме себе.

Відповідно, конкуренції та неупередженого контролю на ринку немає і поліпшення ситуації годі чекати без системних змін. 

Так, у 2021 році вантажообіг АТ «УЗ» становив 180,6 млрд т-км, що тільки на 2,6% більше за епідемічний 2020 рік і менше на 1,1% за 2019 рік. На противагу, приріст вантажообігу автомобільного транспорту у порівнянні з 2020 роком становить 10,5%. Крім того, у порівнянні з 2021 роком обсяг перевезених вантажів автотранспортом зріс на 16,2%, тоді як залізничним лише на 2,9%.

Експерти BRDO проаналізували ринок оперування вантажними вагонами, визначивши його ключові проблеми й окресливши можливі шляхи їх вирішення. Результати дослідження доступні в Зеленій книзі «Анбандлінг АТ «Укрзалізниця»: лібералізація ринку оперування вантажними вагонами».

У чому полягає проблема?

Поганий стан справ у секторі залізничного транспорту, у першу чергу, є наслідком низького рівня оновлення та відновлення основних фондів шляхом їх ремонту та технічного обслуговування. За попередні 5 років парк вагонів власності АТ «УЗ» майже не змінився: середній рівень його зносу залишається критичним – 90%. 

73,3 тис. вагонів (70%) перетнуло нормативно встановлений термін служби, 18,4 тис. відпрацювали півтора терміни встановленого строку служби та з вимог безпеки руху мають бути списані. До 2025 року списанню підлягають 39 тис. вагонів, або кожен третій.

На думку експертів, залізничний транспорт України потребує переходу до ринкової, вертикально-інтегрованої за основними видами діяльності організаційної структури. Зараз на ринку існує неефективне, «супер-монополізоване» господарське товариство, яке займається всіма видами діяльності.

Нормативна база для реформи ринку і підготовки товариства до запуску конкурентного ринку залізничних перевезень уже є – прописана у планах Уряду, ухвалених на підставі указів Президента України та Національної транспортної стратегії України. Тим не менше, на кінець 2021 року не виконано жодного заходу. 

Як вирішити проблеми ринку?

Експерти BRDO пропонують, зокрема, такі кроки:

  1. Забезпечення належного виконання АТ «УЗ» та МІУ заходів, передбачених у планах Уряду щодо реалізації НТСУ-2030 та виконання Угоди про асоціацію.
  2. Проведення анбандлінгу АТ «УЗ» у строки, передбачені НТСУ-2030, Урядовими програмами і планами, що дозволить значно покращити керованість новоутворених суб’єктів господарювання у межах процедур корпоративного управління, знизити корупційні ризики та підвищити рівень дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.
  3. Виділення операторів вантажних вагонів АТ «УЗ» в окремі юридичні особи, що виведе їх з-під впливу природної монополії та поставить у рівні, конкурентні умови відносно приватних операторів рухомого складу.
  4. Розділення організаційної та фінансових функцій оператора інфраструктури, вантажного та пасажирського перевізників, оператора тягового рухомого складу.
  5. Запровадження Державних цільових програм щодо оновлення рухомого складу.
  6. Забезпечення розробки та своєчасного затвердження передбачених у планах Уряду щодо реалізації НТСУ-2030 та виконання Угоди про асоціацію НПА з управління безпекою руху на залізничному транспорті загального користування, обов’язкового для всіх учасників перевізного процесу.

Для того, щоб напрацювати ефективні рішення у галузі з урахуванням думки усіх стейкхолдерів, BRDO розпочинає публічні консультації. Заповніть, будь ласка, онлайн-анкету.