BRDO рекомендує скасувати кожен п’ятий з проаналізованих актів: 64 з 355

У І кварталі 2016 року Офіс ефективного регулювання BRDO проаналізував за методикою Rolling Review 355 актів, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні. За результатами аналізу, Офісом були виділені наступні тренди:

  • кожен четвертий акт має ознаки незаконного;
  • кожен третій акт не був приведений у відповідність до чинного законодавства;
  • жоден проаналізований акт не має супровідних документів про аналіз регуляторного впливу та відстеження результативності належної якості, що унеможливлює визначення результативності актів за допомогою цих документів.

Робота Офісу ефективного регулювання BRDO зі створення системи регулювання бізнесу нової якості здійснюється одночасно за декількома напрямами:

  • системна оцінка існуючого регулювання (Rolling Review);
  • фільтр нового регулювання (регуляторний фільтр); та
  • розробка проектів регуляторних актів.

Однією з основних проблем малого та середнього бізнесу в Україні є низька якість регуляторного поля. Бізнес в Україні ніколи не може бути впевненим у тому, що всі законодавчі вимоги до ведення бізнесу були виконані. Це пов’язано з тим, що:

  • радянські акти донині застосовуються на території України;
  • кількість чинних нормативно-правових актів постійно збільшується (за оцінками Офісу, щорічний приріст основних законів, постанов та інструкцій перевищує 1200 актів);
  • чинні акти часто суперечать один одному та створюють правила для бізнесу, які неможливо виконати.

Для усунення цих проблем, Офісом було розроблено стандартизований процес системного перегляду регуляторних актів за методикою Rolling Review, що передбачає комплексну оцінку діючого регуляторного законодавства за такими критеріями як законність, потрібність, корупційні ризики, зручність для бізнесу тощо.

За результатами перевірки по кожному акту приймається рішення: рекомендувати до скасування, до виправлення або до збереження. Пакети проектів нормативно-правових документів, що передбачають скасування або внесення змін, передаються Офісом регуляторам з метою створення ефективного регуляторного поля.

Законність. 12 актів Кабінету Міністрів України та 52 акта міністерств та інших центральних органів виконавчої влади мають ознаки таких, що не відповідають базовому критерію законності. Перевірка законності включає перевірку наявності підстави для прийняття підзаконного акту та факту реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Структура законодавства України передбачає пряму ієрархію нормативно-правових актів: підзаконні акти повинні прийматися на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У випадках, коли підзаконні акти приймаються з порушенням цього принципу, правила для бізнесу стають непередбачуваними, а судовий захист ускладнюється. Ресурси, які витрачає бізнес на подолання цих проблем, це гроші, які втрачає українська економіка в якості підвищених трансакційних витрат.

Законність копия

Актуальність. За результатами аналізу Офісу 76 актів було визначено як повністю не актуальні, 23 як частково актуальні та 182 як повністю актуальні. Це означає, що значна частка чинних нормативно-правових актів не були приведені у відповідність до чинного законодавства та з великою ймовірністю містять суперечливі правила для бізнесу.

Актуальність копия

Результативність. За результатами аналізу BRDO 206 регуляторних актів було визнано умовно результативними – тобто такими, результативність яких визначити за допомогою супровідних документів про аналіз регуляторного впливу неможливо.

Прийняття регуляторного акту передбачає досягнення певної мети регулювання, обґрунтованої у супровідних документах – пояснювальній записці або аналізі регуляторного впливу (АРВ). Від наявності або відсутності таких документів та того, чи містять вони чіткі вимірювані критерії, залежить, чи можливо за їх допомогою визначити результативність такого акту. Так, лише в 47 документів були наявні пояснювальна записка чи АРВ, з них адекватні та вимірювані показники результативності містили лише 3. До жодного з проаналізованих актів немає документів про відстеження результативності належної якості, за допомогою яких можна було би визначити результативність акту. За умов, коли аналіз ефективності державної політики не здійснюється, держава та суспільство позбавлені ключових показників ефективності, без яких робота над покращенням регулювання неможлива.

Потрібність копия

Корупційні ризики. Перевірка на наявність корупційних ризиків виявила, що 34 регуляторні акти мають середній та високий рівень корупції. Це стосується 10 законів, 15 постанов Кабінету Міністрів та 9 наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Методика передбачає, що регуляторний акт оцінюється за допомогою низки питань, у тому числі щодо: наявності та кількості контактів службовця та підприємця, необхідності прийняття чиновником рішень щодо надання дозволу чи заборони діяльності, наявності чітких критеріїв для прийняття рішення та встановлених строків розгляду звернень.

Корупційні ризики копия

Зручність для бізнесу. За оцінкою впливу регуляторних актів на бізнес-процеси, було виявлено 12 регуляторних актів, що мають високий або середній ступінь ризику впливу на свободу здійснення підприємницької діяльності. Серед них – 5 законів Верховної Ради України, 5 постанов Кабінету Міністрів та 3 накази міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Вплив на бізнес копия

Загалом, за критерієм законність було перевірено 355 регуляторних актів, за критерієм актуальності – 281, за критерієм результативності – 206, за критерієм ризику корупції – 90, за критерієм впливу на бізнес – 69.

Детальніше з результатами дослідження можете ознайомитися на сайті Офісу ефективного регулювання BRDO.