29.05.2023

Дебюрократизація в управлінні освітою (Етап 3, 2023)

Період імплементації

березень 2023 - вересень 2023

Ключові стейкхолдери

Українські діти та їхні батьки, вчителі та вихователі

Мета проєкту

Створення основних реєстрів та ключового функціоналу, а також налагодження процесів обміну даними із системами державного реєстру для потреб освітньої галузі. Це сприятиме спрощенню та оптимізації процедур звітності та обліку, забезпечить зменшення навантаження на заклади освіти та досягнення цілісності даних у сфері освіти. Основою дебюрократизації та цифровізації процесів управління освітою є розвиток можливостей інтегрованої інформаційної системи AIKOM.

Ключові етапи проєкту

1. Підготовка: розробка прототипів аналітичного модуля, нових бізнес-процесів для адміністрації школи та кабінету для батьків у додатках Дія.

2. Модернізація: запровадження нової версії AIKOM (модуль обліку здобувачів освіти та модуль навчальних закладів), розробка облікових записів користувачів, профілів дітей, проведення інтеграції з відділами державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції.

3. Реалізація: налагодження технічної підтримки, виконання первинних системних підключень, забезпечення переходу на електронний документообіг.

4. Правовий супровід: внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

Опис проєкту

На попередньому етапі нашої ініціативи були розроблені прототипи нових модулів обліку закладів освіти та обліку здобувачів освіти, які будуть завершені та впроваджені в закладах освіти у 2023 році. Інші модулі мають визначений порядок розробки та оновлюватимуться відповідно до пріоритету. Поточний етап проєкту спрямований на проведення всіх необхідних заходів для організації електронної взаємодії між AIKOM та іншими державними реєстрами для забезпечення ведення єдиного обліку осіб у системах реєстру на основі достовірних документальних даних та запровадження єдиного персонального ідентифікатора.

Законодавча база діяльності AIKOM, створена на попередньому етапі ініціативи, дозволяє розширити функціональність AIKOM та організувати поступовий перехід на цифрове ведення обліку та формування статистичної звітності на основі перевірених персональних даних у спеціалізованих державних реєстрах.

Крім того, проєкт має на меті визначити чітку відповідальність учасників освітнього процесу. Для цього в “Дія” будуть створені прототипи освітніх послуг, які дозволять батькам самостійно і навіть дистанційно ініціювати процеси зарахування, відрахування та переведення своїх дітей. Ці цифрові сервіси дозволять батькам отримати доступ до персональних даних дитини, а також сформувати електронну довідку з місця навчання дитини. Крім того, батьки зможуть переглядати дані про навчальні досягнення своєї дитини, такі як документи про освіту та свідоцтва про досягнення, а також безпечно обмінюватися документами, пов’язаними з освітою їхньої дитини. Це дозволить не лише усунути безпекові та корупційні ризики, а й значно оптимізувати систему управління освітою шляхом зменшення адміністративного навантаження.

У рамках цього етапу проєкт охоплюватиме:

1. Модернізація АІКОМ

Проєктування нових процесів ефективної взаємодії у сфері освіти через інтерфейси АІКОМ для подальшого створення нових публічних онлайн-сервісів (Дія).

2. Електронна взаємодія

Налагодження електронної взаємодії АІКОМ з державними реєстрами для отримання та перевірки зібраних даних на рівні навчального закладу.

3. Національна реєстрація дітей

Створення першої версії національного реєстру дітей шкільного віку та учнів в АІКОМ на основі верифікованих у державних реєстрах персональних даних.

4. Зміни в нормативно-правових актах

Проведення нормативного реінжинірингу для оптимізації ресурсів, необхідних для реалізації освітнього процесу (правовий супровід змін в АІКОМ).

5. Електронне діловодство

Створення нормативної бази та технічних можливостей для ведення електронного документообігу та зменшення бюрократичного навантаження в навчальних закладах.

6. Державна статистика та звітність

Створення нормативно-технічної можливості збору електронної звітності на основі достовірних персональних даних в зведеному вигляді.

7. Інструменти для освітніх менеджерів

Створення зручного середовища для доступу до інструментів, необхідних для прийняття управлінських рішень.

Замовники проєкту

Категорія проєкту

IT-системи
Освіта
Зміни до законодавства