BRDO розробив оновлений проект постанови Кабміну № 835 щодо відкритих даних в Україні

Розвиток відкритих даних та створення продуктів на їх основі стримують як відсутність у відкритому доступі певних наборів відкритих даних, так і неякісні дані, що публікуються розпорядниками. Основна причина — відсутність чітких вимог законодавства до якості даних: формату, наповнення, частоти оновлення тощо.

Саме тому розпорядники безвідповідально ставляться до відкритих даних: публікують скани документів, а іноді — не публікують жодних даних.

На основі зеленої книги “Політика відкритих даних” експерти сектору ІТ&Телеком Офісу ефективного регулювання BRDO розробили Проект постанови Кабміну про внесення змін до проекту постанови № 835.

Зокрема, проект постанови передбачає зобов’язання розпорядників — Держподаткової та Держслужби статистики, а також Міністерства юстиції, — відкрити фінансову звітність компаній.

Крім цього, пропонуються такі зміни:

  • оновлення та доповнення переліку відкритих даних, що повинен бути відкритим;
  • чітке визначення необхідності відкриття розпорядником усієї наявної у нього відкритої інформації.
  • автоматизація модерації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
  • доповнення положень термінами, що забезпечить чітке визначення прав та обов’язків сторін.

У сфері даних існує чітке правило: більше даних у машиночитному форматі — більше сервісів на їх основі, а отже, ще більше користувачів отримують користь від даних, акумульованих державою.

#opendata


Офіс ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office) – незалежний експертно-аналітичний центр, який фінансується міжнародними донорами, у тому числі Європейським Союзом в рамках проекту FORBIZ та  Ініціативи EU4Business.